Материјал за одржавање хигијене бр.6/2016

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

KОННКУСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА бр.6/2016

Одлука о додели уговора – Партија 1- Средства за чишћење

Одлука о додели уговора – Партија 2.-Производи за чишћење

Одлука о додели уговора – Партија 3.-Хемија

Одлука о додели уговора – Партија 4.Инсектициди и пестициди

Одлука о додели уговора – Партија 5.Средства за дезинфекцију – Туберкулоциди

Одлука о додели уговора – Партија 6.Средства за дезинфекцију пода – Туберкулоцид

Одлука о додели уговора – Партија 7.Специјални медицински материјал

уговор -Партија 1 Средства за чишћење.

уговор -Партија 2 Производи за чишћење

уговор -Партија 3 Хемија

уговор -Партија 4. Инсектициди и пестициди

уговор -Партија 5. Средства за сезинфекцију – Туберкулоциди

уговор -Партија 6. Средства за дезинфекцију пода – Туберкулоцид

уговор -Партија 7. Специјални медицински материјал