Мисија и визија

Мисија Специјална болница за плућне болести „Др Будислав Бабић“ је установа секундарне здравствене заштите која пружа доступну,свеобухватну, континуирану и безбедну здравствену заштиту становништава Јужно-банатског региона.Тимским радом уз максимално коришћење расположивих ресурса и уз континуирано унапређење квалитета рада пружамо здравствене услуге у свери дијагностике,амбулантно поликлиничког и стационарног лечења пацијената.Применом савремених медицинских технологија,спровођењем планираних активности које су усклађене са националном здравственом политиком и применом искустава медицинских стручњака настојимо да будемо стожер у здравственој заштити становништва. Визија Специјална болница за плућне болести „Др Будислав Бабић“ стреми досезању препоручених стандарда у свим сверама рада тежећи максимално координацији и синхронизацији свих здравствених установа Региона .Кроз управљање квалитетом наше настојање ће бити извршност у нивоу пружање здравствене заштите становништва .