Реагенси, изузев за трансфузију бр.404-1-110/20-4

Специјална болница за плућне болести „Др Будислав Бабић“ Бела Црква на основу броја: 404-209/20 од 25.02.2020.године и у складу са чланом 116. Закона о јавним набавкама, објављује обавештења о закљученим уговорима на основу оквирног споразума бр.404-1-110/20-4

 

II КВАРТАЛ 2020.године

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА – реагенси – II КВАРТАЛ 2020.

III КВАРТАЛ 2020.године

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА – реагенси – III КВАРТАЛ 2020.

IV КВАРТАЛ 2020.године

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА – реагенси – IV КВАРТАЛ 2020.

I КВАРТАЛ 20121.године

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА – реагенси – I КВАРТАЛ 2021.