САНИТЕТСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ-Остали медицински и лабораторијски материјал бр.10/2015

KONKURSNA DOKUMENTACIJA-sanitetski materijal -Ostali medicinski i laboratorijski materijal 10-2015

poziv za podnosenje ponuda sanitetski-ostali medicinski i laboratorijski materijal 10-2015

Pitanje 1

odgovor 1

IZMENA I DOPUNA KONKURSNE DOKUMENTACIJE br.1

Уговор о купопродаји-Партија 1 Завојни материјал,медицински и остали потрошни материјал

Уговор о купопродаји-Партија 2.Алергени

Уговор о купопродаји-Партија 3.Лабораторијско стакло,пластика и материјал за контролну стерилизацију

Уговор о купопродаји-Партија 4. РТГ материјал

Уговор о купопродаји-Партија 5.Потрошни материјал за JEGER SPIROMETAR

Уговор о купопродаји-Партија 6. Средства за дезинфекцију 1

Уговор о купопродаји-Партија 7.Реагенси за апарат за протробинско време за апарат Coatron M1

Уговор о купопродаји-Партија 8. Потрошни материјал за апарат BODYPLETIZMOGRAF SCHILER

Уговор о купопродаји-Партијa 9. Траке за апарат за мерење гликемије

Уговор о купопродаји-Партијa 10. Папир за ултразвук за апарат TOSHIBA

Уговор о купопродаји-Партијa 13.Алкохол,бензин,хидроген

Уговор о купопродаји-Партијa 14. Лабораторијске хемикалије и остали потрошни материјал