NAMIRNICE I PREHRAMBENI PROIZVODI BR.1/2014

Konkursna dokumetnacija otvoreni postupak-Hrana

Zahtev za dodatnim pojasnjenjima JN 1/2014

ОДГОВОР НА ДОДАТНО ПОЈАШЊЕЊЕ

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

СПЕЦИФИКАЦИЈА ДОБАРА-ХРАНЕ по партијама

05.05. Pitanje za komisiju

ПОЈАШЊЕЊЕ У ВЕЗИ КОНК. ДОКУМЕНТАЦИЈЕ бр.1

ИЗМЕНА И ДОПУНА КОН.ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ТАБЕЛАРНИ ДЕО-Партија 3.Смрзнута риба

ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 2003 ПАРТИЈА БР.3 РИБА СМРЗНУТА

Партија 1.Млечни производи-Уговор

Партија 2.Живинско месо

Партија 3. Риба смрзнута

Партија 4. Месне прерађевине

Партија 5.Сухомеснати производи

Партија 6.Риба конзерва

Партија 7. Јетрена паштета

Партија 8. Месни нарезак

Партија 9. Замрзнуто поврће

Партија 10. Млеко

Партија 11. Пљескавице

Партија 12. Колонијална роба

Партија 13. Конзервирани производи

Партија 14.Тестенине

Партија 15. Намази

Партија 16. Брашно и производи

Партија 17. Хлеб и коре за питу и гибаницу

Партија 18. Свеже воће и поврће

Партија 19. Безалкохолна пића

Партија 20. Кисео купус

Партија 21. Јунеће месо

Партија 22. Свињско месо

Партија 23.Јаја