O нама

sl-06

Историјат болнице

Основана је далеке 1820. године као Комунитетска грађанска болница, данас Специјална болница за плућне болести.  Једна је од ретких здравствених установа на територији данашње Војводине која никад, у својој дугој историји, није прекидала рад.
Као  Комунитетска грађанска болница егзистирала је до 1873. године. Тада, као Свеопшта градска  болница, улази у састав мађарског система здравства и потпуно се прилагодјава новом европском систему рада. Од 1918 до 1923 функционисала је као Градска болница, од 1923 до 1941 као Јавна градска болница, у надлежности и под патронатом градске управе. За време окупације од 1941 до 1944 ради као Немачка градска болница. Након ослободјења ради као општа болница, од 1945 до 1946 као Општа градска болница.


Године 1946 ГИОАПВ (Главни извршни одбор Аутономне покрајине Војводине), због веома озбиљне епидемиолошке ситуације обољевања од туберкулозе у Војводини, доноси одлуку да Општа болница у Белој Цркви прерасте у Покрајинску болницу за плућне болести Бела Црква. Под тим називом егзистира до 1955. године. Реорганизацијом срезова 1955 године прелази у надлежност вршаћког среза, те мења и име у Среска болница за плућне болести. Антитуберкулозни диспанзер (који је раније био у саставу болнице, па издвојен) је 1962. године враћен у састав болнице, као радна јединица. На тај начин је основана Болница за плућне болести са диспанзером. Било је још неких реорганизација до 1998. године, од када болница егзистира као Специјална болница за плућне болести „Др Будислав Бабић“.