Набавка услуге осигурања за потребе болнице бр.2/2016

KD- Spec.bolnica Dr Budisalv Babić 2-2016

Poziv za podnošenje ponuda-usluge- 2-2016

питања и одговори бр.1 измена и допуна конкурсне документације бр.1

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

питања и одговори бр.2

измена и допуна конкурсне документације бр.2

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА -2

питања и одговори бр.3

Odluka o dodeli ugovora JNMV 2-2016-partija 1

odluka o dodeli ugovora partija 2

odluka o dodeli ugovora partija 3

Zahtev za zaštitu prava - partija 1

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ – oсигурање за Партију 2.Осигурање запослених и Партију 3.Каско осигурање возила

ОБАВЕШТЕЊЕ О ДЕЛИМИЧНОМ ПОНИШТЕЊУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ за партију 1.Осигурање имовине

Bookmark the permalink.

Comments are closed.