Служба за специјалистичко – консултативне прегледе

Организација

Специјалистичко консултативну службу чини: амбуланта пулмологије, дневна болница, амбуланта за функционалну дијагностику, амбуланта за ехокардиографију срца, амбуланта за ЕЕГ, пријемна амбуланта, амбуланта за физикалну медицину и рехабилитацију и амбуланта за социјални рад.

 
 • Амбуланта пулмологије

У амбуланти пулмологије се пружају здравствене услуге пулмолошким пацијентима који не захтевају болничко лечење. За потребе амбуланте пулмологије одељенски лекари у одређеним терминима пружају здравствене услуге амбулантним пацијентима.

 1. Андрејић Софија, виша медицинска сестра – главна сестра специјалистичко консултативне службе
 2. Савићевић Виолета, средња медицинска сестра
 • Дневна болница
 

Дневна болница је организована по принципу дневног доласка пацијената који имају потребу за болничким  лечењем али и без издвајања из породице и радне средине. На овај начин пацијент у најкраћем року добија све дијагностичке услуге и адекватну терапију.

 
 1. Јовичин Милованка, средња медицинска школа
 
 • Амбуланта за функционалну дијагностику

Амбуланта за функционалну дијагностику где се пружају услуге спирометрије, пулсне оксиметрије, бодиплетизмографије и алерголошких тестова. Кадровски се састоји из две средње медицинске сестре-техничара:

 1. Mихајловић Живославка, средња медицинска сестра – техничар
 • Амбуланта за ехокардиографију срца
 
 1. Тимотијевић Јадранка,средња медицинска сестра
 
 • Пријемна амбуланта

У пријемној амбуланти врши се пријем пацијената на болничко лечење. Кадровска структура, средња медицинска сестра:

 1. Aксић Јасмина, средња медицинска сестра – техничар
 • Kабинет за ЕЕГ
 
 1. Путник Снежана, средња медицинска сестра
 • Aмбуланта за физикалну медицину и рехабилитацију
 

Амбуланте за физикалну медицину и рехабилитацију где се обављају вежбе дисања и примена инхалационе терапије. Обука пацијената за примену пумпица, турбохалера и дискова. Кадровски у овој организацији ради један виши медицински техничар-физиотерапеут и средње медицинске сестре.

 1. Mарковић Горан, виши медицински техничар – физиотерапеут – главни медицински техничар амбуланте
 • Амбуланта за социјални рад
 1. Радаковић-Ранков Радослава, оперативни организатор социјалне заштите
 2. Милчић Катарина,виши нутрициониста-дијететичар