Служба за правне, економско-финансијске, техничке и друге сличне послове

Служба обавља опште финансијске и правне послове који су од значаја за функционисање установе.

Одељење за правне, опште и техничке послове

 • Кабинет за опште и правне послове
 1. Недељковић Гизика,дипомирани правник ,руководилац правних,кадровских и административних послова
 2. Mилчић Ивана, статистичар – стручни сарадник за јавне набавке
 3. Лазаревић Гордана, правни сарадник
 4. Игњатовић Санела, технички секретар
 • Oдсек за услужно-занатске послове 
 1. Пејчић Душко, инжењер инвестиционог и техничког одржавања уређаја и опреме-начелник
 2. Шајић Горан, службеник за послове заштите безбедности и здравља на раду
 3. Мунћан Војислав, техничар инвестиционог и техничког одржавања уређаја и опреме
 4. Марков Драган, домар-мајстор одржавања-електричар
 5. Стојковић Мирослав, фризер – берберин
 6. Стојанов  Радомир,домар-мајстор одржавања-ложач
 7. Хорватовић Дејан, домар-мајстор одржавања-ложач
 8. Јовановић Томислав,домар-мајстор одржавања-ложач
 9. Јовановић Милан,домар-мајстор одржавања-ложач
 10. Јовановић Нада, спремачица у просторијама у којима се обавља здравствена делатност
 11. Рашета Биљана, спремачица у просторијама у којима се обавља здравствена делатност
 12. Радојев Вијолета, спремачица у просторијама у којима се обавља здравствена делатност
 13. Стаменковић Снежана, спремачица у просторијама у којима се обавља здравствена делатност
 14. Чежек Илона, спремачица у просторијама у којима се обавља здравствена делатност
 15. Кецман Јелена, спремачица у просторијама у којима се обавља здравствена делатност
 16. Гавриловић Слађана, спремачица у просторијама у којима се обавља здравствена делатност
 17. Радивојевић Даница, спремачица у просторијама у којима се обавља здравствена делатност
 18. Лукач Нела,спремачица у просторијама у којима се обавља здравствена делатност
 19. Гавриловић Ивана,послови прања и пеглања рубља
 20. Недељковић Мајкл,магационер-економ
 21. Русовац Марија, спремачица у административним просторијама-курир
 • Oдсек службе обезбеђења
 1. Путник Војица, послови чувара – портира
 2. Вираг Тибор, послови чувара – портира
 3. Хана Валентин,послови чувара-портира
 4. Паликућа Бранко, послови чувара-портира
 5. Стаменковић Андреја, послови чувара-портира
 • Oдељење кухиње и трпезарије
 1. Савићевић Ивана, кувар једноставних јела
 2. Вајнц Боја, кувар једноставних јела
 3. Илић Нада, кувар једноставних јела
 4. Крал Алојзија,кувар једноставних јела
 5. Анђелковић Снежана, послови сервирања хране болесницима
 6. Лукач Радованка, послови сервирања хране болесницима
 7. Бранисављевић Катарина, послови сервирања хране болесницима
 8. Маринковић Слађана, послови сервирања хране болесницима
 9. Голубовић Светлана, послови сервирања хране болесницима
 10. Глазер Снежана, послови сервирања хране болесницима
 11. Петковић Санела, послови сервирања хране болесницима
 • Oдсек за санитетско-медицински превоз болесника
 1. Атанасковић Владимир, возач санитетског возила, главни возач
 2. Јунгић Владимир, возач санитетског возила
 3. Станковић Милош, возач санитетског возила

Кабинет за економске и финансијске послове

 1. Секулић Бранислава, организатор књиговодствених и рачуноводствених послова – шеф рачуноводства
 2. Чежек Дијана, самостални финансијски рачуноводствени сарадник
 3. Новковић Александра,послови контирања материјално-финансијске документације-контиста
 4. Маринковић Вукашин,стручни сарадник за јавне набавке,фактуриста
 5. Марковић Негица,референт за финансијеко-рачуноводствене послове
 6. Петровић Александар, интернет оператер