Mедицинска и дијагностичка опрема

0800011 Дефибрилатор,за јавна места,аутоматски,пуњиви

0800011 Дефибрилатор,за јавна места,аутоматски,пуњиви

0800011 Дефибрилатор,за јавна места,аутоматски,пуњиви

0502007 ЕКГ – електрокардиограф, вишеканални

0502007 ЕКГ – електрокардиограф, вишеканални

0502007 ЕКГ – електрокардиограф, вишеканални

0502007 ЕКГ – електрокардиограф, вишеканални

0502007 ЕКГ – електрокардиограф, вишеканални

0502007 ЕКГ – електрокардиограф, вишеканални

0502007 ЕКГ – електрокардиограф, вишеканални

0502007 ЕКГ – електрокардиограф, вишеканални

0502007 ЕКГ – електрокардиограф, вишеканални

0502007 ЕКГ – електрокардиограф, вишеканални

0501001 ЕЕГ – електроенцефалограф

0501001 ЕЕГ –електроенцефалограф

1002001 Центрифуга,банка крви

1002001 Центрифуга,банка крви

1002001 Центрифуга,банка крви

1002001 Центрифуга,банка крви

1002001 Центрифуга,банка крви

1002001 Центрифуга,банка крв

0101002 Основни дијагностички рентгенграфски систем, стационарни, аналогни

0503003 Спирометар, дијагностички

0503003 Спирометар, дијагностички

1001001 Анализатор биохемијски вишеканални (различит број анализа/сат)

1001001 Анализатор биохемијски вишеканални (различит број анализа/сат)

1001001 Анализатор биохемијски вишеканални (различит број анализа/сат)

0501004 Полисомнограф

1001004 Анализатор са јонселективним електродама(На,К,Цл,Ца или Мг)

1001002 Анализатор хематолошки,аутоматски

1001002 Анализатор хематолошки,аутоматски

1001003 Анализатор по принципу рефлексионефотометрије,сува хемија

1001022 Коагулометар,аутоматски

0303011 Централни монитор Система запраћењепацијената

0302001 Респиратор за интезивну негу,општа употреба

0302001 Респиратор за интезивну негу,општа употреба

0302005 Респиратор,транспортни

0108001 Систем за ултра звук,за општу употребу