Болничка одељења

 

Организација

Стационарни део болнице је подељен на два одељења и 6 одсека. Болничка одељења пружају дијагностичке и терапијске услуге хоспитализованим пацијентима из области интерне медицине, пулмологије и неуропсихијатрије. У едукативном смислу учествује у спровођењу обуке у току обавезног приправничког стажа за средњи, виши и високи кадар здравствене струке. На одељењима ради десет лекара, седам виших медицински сестара и тридесет шест медицинских сестара-техничара.

I БОЛНИЧКО ОДЕЉЕЊЕ

I болничко одељење, одсек 1 – пулмологија:

 1. Mиличковић др Љиљана,лекар специјалиста пнеумофтизиолог,шеф одсека 1,
 2. Керчуљ др Радован,лекар интерне медицине
 3. Васиљевић Татјана, виша медицинска сестра – одељенска сестра
 4. Павловић Гордана,средња медицинска сестра
 5. Царан Бошко, медицински техничар
 6. Реџовић Снежана, средња медицинска сестра
 7. Антић Мира, средња медицинска сестра
 8. Талаја Ана, средња медицинска сестра
 9. Палинкаш Зита,средња медицинска сестра
I болничко одељење, одсек 2 – пулмологија:

 1. Ранђеловић др Лала, доктор – специјалиста пнеумофизиолог, шеф одсека 2. пнеумофтизиологија са интерном медицином,помоћник директора за медицинска питања
 2. Југа др Милица,доктор медицине
 3. Митровић А. Јасмина, виша медицинска сестра – одељенска сестра
 4. Јунгић Бојана, средња медицинска сестра
 5. Капетановић-Недић Зоранка, средња медицинска сестра
 6. Павловић Јасмина, средња медицинска сестра
 7. Стехлик Татјана, средња медицинска сестра
 8. Гојковић Данијела, бабица
Повратак на организацију

 

I болничко одељење, одсек 3 – пнеумофтизиологија са интерном медицином:

 1. Поповић др Саша,лекар спец. интерне медицине, начелник I болничког одељења, шеф одсека 3.пнеумофтизиологија са интерном медицином, пнеумофтизиолог
 2. Костић др Милица, доктор медицине
 3. Стојановић Борислава, виша медицинска сестра- одељенска сестра
 4. Мунћан Мирјана, средња медицинска сестра
 5. Поповић Луминица, средња медицинска сестра
 6. Младеновић Оливера, средња медицинска сестра
 7. Чичаревић Гордана, средња медицинска сестра
 8. Ракићевић Олгица, средња медицинска сестра
 9. Рајковић Драгана, средња медицинска сестра
 10. Миленковић Мирослава, средња медицинска сестра
II БОЛНИЧКО ОДЕЉЕЊЕ
II болничко одељење, одсек 4 – Пнеумофтизиологија са психијатријом и мултирезистентном ТБЦ:

 1. Ђорић др Невенка, шеф одсека 4. пнеумофтизиологија са психијатријом и мултирезистентном ТБЦ, спец. пнеумофизиолог
 2. Митровић Јасмина, виша радни терапеут,одељенска сестра
 3. Попов Јадранка, средња медицинска сестра

 

II болничко одељење, одсек 5 – пнеумофтизиологија са психијатријом

 1. Андрејић Синиша, спец.интерне медицине
 2. Југа Богдан, доктор медицине
 3. Милутинов Невенка, виши физиотерапеут,одељенска сестра,заменица гл.сестре
 4. Нишавић Александра, средња медицинска сестра
 5. Величковић Снежана, средња медицинска сестра
 6. Њемога Ивана, средња медицинска сестра
 7. Спореа Марина, средња медицинска сестра
 8. Царан Даница, средња медицинска сестра
 9. Радовановић Татјана, средња медицинска сестра
 10. Јовановић Марина,средња медицинска сестра
 11. Смиљанић Сања,седња медицинска сестра
 12. Ђуркин Јелена,средња медицинска сестра
II болничко одељење, одсек 6 – пнеумофтизиологија са психијатријом

 1. Томашевић-Стојков др Милка, шеф одсека 6. Пнеумофтизиологија са психијатријом, специјалиста пнеумофтизиолог
 2. Живановић Катарина, виша медицинска сестра – одељенска сестра
 3. Попа Александра,средња медицинска сестра
 4. Бурмуџија Милош,медицински техничар
 5. Коци Бранка,средња медицинска сестра
 6. Мистопољац Татјана,средња медицинска сестра
 7. Недељковић Даниела,средња медицинска сестра
 8. Перишић Гордана,средња медицинска сестра
 9. Остојић Зорица,средња медицинска сестра
 10. Миленковић Вишња,средња медицинска сестра