Организација

Специјалистичко консултативну службу чини: пулмолшка амбуланта, дневна болница, одсек за функционалну дијагностику, кабинет за ехокардиографију срца, кабинет за ЕЕГ, пријемна амбуланта, амбуланта за физикалну медицину и рехабилитацију и амбуланта за социјални рад.

 • Амбуланта пнеумофтизиологије

У пулмолошкој амбуланти се пружају здравствене услуге пулмолошким пацијентима који не захтевају болничко лечење. За потребе пулмолошке амбуланте одељенски лекари у одеређеним терминима пружају здравствене услуге амбулантним пацијентима.

 1. Андрејић Софија, виша медицинска сестра – главна сестра специјалистичко консултативне службе
 2. Савићевић Виолета, средња медицинска сестра
 • Дневна болница

Дневна болница је организована по принципу дневног доласка пацијената који имају потребу за болничким  лечењем али и без издвајања из породице и радне средине. На овај начин пацијент у најкраћем року добија све дијагностичке услуге и адекватну терапију.

 1. Кладован др Владимир,начелник службе за специјалистичко-консултативне прегледе-лекар специјалиста интерне медицине
 2. Mладеновић Oливера, средња медицинска школа
 • Одсек за функционалну дијагностику

Одсек за функционалну дијагностику где се пружају услуге спирометрије, пулсне оксиметрије, бодиплетизмографије и алерголошких тестова. Кадровски се састоји из три средње медицинске сестре-техничара:

 1. Mихајловић Живославка, средња медицинска сестра – техничар
 2. Тимотијевић Јадранка, средња медицинска сестра
 • Кабинет за ехокардиографију срца
 1. Талаја Ана, средња медицинска сестра
 • Пријемна амбуланта

У пријемној амбуланти врши се пријем пацијената на болничко лечење. Кадровска структура, две средње медицинске сестре:

 1. Joвичин Милованка, средња медицинска сестра – техничар
 2. Aксић Јасмина, средња медицинска сестра – техничар
 • Kабинет за ЕЕГ
 1. Путник Снежана, средња медицинска сестра
 • Aмбуланта за физикалну медицину и рехабилитацију

Амбуланте за физикалну медицину и рехабилитацију где се обављају вежбе дисања и примена инхалационе терапије. Обука пацијената за примену пумпица, турбохалера и дискова. Кадровски у овој организацији ради један виши медицински техничар-физиотерапеут и три средње медицинске сестре.

 1. Mарковић Горан, виши медицински техничар – физиотерапеут – главни медицински техничар амбуланте
 • Амбуланта за социјални рад
 1. Радаковић-Ранков Радослава, оперативни организатор социјалне заштите

Comments are closed.