Дани акредитације у Специјалној болници за плућне болести “ Др Будислав Бабић“ Бела Црква 29.06.-01.07.2021.

Дани акредитације у Специјалној болници за плућне болести “ Др Будислав Бабић“

Бела Црква 23.07-25.07.2015.

Агенција за акредитацију здравствених установа Србије образовала је тим за спољашње оцењивање квалитета рада Специјалне болнице за плућне болести „Др Будислав Бабић“ Бела Црква, који ће посетити нашу установу у периоду од 23. јула до 25. јула 2015. године.

Тим за спољашње оцењивање спроводи оцењивање у односу на Стандарде за акредитацију здравствених установа секундарне здравствене заштите у складу са Правилником о акредитацији здравствених установа. Овај тим ће дати коначно  мишљење о квалитету рада Специјалне болнице за плућне болести „Др Будислав Бабић“ Бела Црква.

Процес акредитације је конципиран тако да обезбеди оквир који ће омогућити здравственим установама да дефинишу и имплементирају потребне промене и направе приоритете за континуирано унапређење сопствених услуга.

Изузетно смо поносни на велики део посла који смо у поступку акредитације завршили, овај процес почео је у нашој установи крајем октобра 2013. године. Први део посла састојао се у формирању тимова и обуци за самооцењивање. Потом су тимови активно радили на оцењивању својих служби, изради процедура и прикупљању доказа да би се активности у нашој установи реализовали у складу са оним што прописује Агенција за акредитацију здравствених установа. Поступак самооцењивања је код нас окончан у марту 2015. године, после чега су извештаји достављени Агенцији за акредитацију здравствених установа.

Стандарде лечења за акредитацију који су предмет оцењивања могу се поделити у следеће категорије:

Клинички стандарди: Интернистичке гране.

Клиничка подршка: Апотека, Дијагностичка радиологија, Лабораторија.

Неклинички стандарди: Људски ресурси, Руковођење, Управљање, Животна средина, Управљање информацијама.

 

С Поштовањем                                    Специјална болница за плућне болести                                                                              „Др Будислав Бабић“ Бела Црква