Реагенси, изузев за трансфузију јн:404-1-110/21-3

Специјална болница за плућне болести „Др Будислав Бабић“ Бела Црква  у складу са чланом 152. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС бр.91/2019), објављује обавештења о закљученим уговорима на основу оквирних споразума:

III  квартал 2021.година

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА – реагенси – III КВАРТАЛ 2021. -169-3 od 10.10.2021.