Електрична енергија са балансном одговорношћу за период од 12 месеци

Специјална болница за плућне болести „Др Будислав Бабић“ Бела Црква на основу броја:404-209/20 од 25.02.2020.године и у складу са чланом 116. Закона о јавним набавкама, објављује обавештења о закљученим уговорима на основу оквирних споразума:

III КВАРТАЛ 2019.године

Obaveštenje o zaključenom ugovoru