Набавка РТГ аналогног уређаја са подним носачем цеви и системом за компијутеризовану радиографију бр.1/2017 ЈНВВ

КОНКУРСНA ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈНВВ бр.1/2017

позив за подношење понуда

питање бр.1-појашњење конк. документације

одговор на питање бр.1

питање бр.2-појашњење конк. документације

одговор на питање бр.2

питање бр.3-појашњење конк. документације

одговор на питање бр.3

Измена конкурсне документације-Набавка РТГ аналогног уређаја са подним носачем и системом за комп. радиографију

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА

Rešenje

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

позив за подношење понуда -14.12.2017.

ИЗМЕНА И ДОПУНА КОНКУРСНЕ ДОК. РТГ УРЕЂАЈ 05.12.2017.

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА РТГ -КОНАЧНА ВЕРЗИЈА 05.12.2017.

појашњење конкурсне документације питања и одговори бр.540-2

ИЗМЕНА И ДОПУНА КОНКУРСНЕ ДОК. РТГ УРЕЂАЈ 28.12.2017. 490-4

Odluka o dodeli ugovora partija 2 RTG

Odluka o dodeli ugovora partija 1 RTG

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ-Партија бр.2

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ – Партија 1.