Санитетски потрошни материјал-Остали месд. и лабор. материјал ЈНМВ бр.10/2016

питање бр.3

odgovorbr.3 tender sanitetski

IZMENA I DOPUNA KONKURSNE DOKUMENTACIJE br.2

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА br.2

KONKURSNA DOKUMENTACIJA-sanitetski materijal -Ostali medicinski i laboratorijski materijal 10-2016

Poziv za podnosenje ponuda – остали медиц. и лабораторијски материјал

питање бр.1

одговор бр.1

питање бр.2

одговор бр.2

техничка грешка OMLT 10-2016

IZMENA I DOPUNA KONKURSNE DOKUMENTACIJE br.1

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

Odluka o dodeli ugovora 10-2016 Partija 1

Odluka o dodeli ugovora 10-2016 Partija 2

Odluka o dodeli ugovora 10-2016 Partija 3

Odluka o dodeli ugovora 10-2016 Partija 4

Odluka o dodeli ugovora 10-2016 Partija 5

Odluka o dodeli ugovora 10-2016 Partija 6

Odluka o dodeli ugovora 10-2016 Partija 7

Odluka o dodeli ugovora 10-2016 Partija 8

Odluka o dodeli ugovora 10-2016 Partija 9

Odluka o dodeli ugovora 10-2016 Partija 10

Odluka o dodeli ugovora 10-2016 Partija 11

Odluka o dodeli ugovora 10-2016 Partija 12

Odluka o dodeli ugovora 10-2016 Partija 13

Odluka o dodeli ugovora 10-2016 Partija 14

уговор-Партија 1.Завојни материјал,медицински и остали потрошни материјал

уговор-Партија 2.Алергени

уговор-Партија 3.Лабораторијско стакло,пластика и материјал за контролну стерилизацију

уговор-Партија 4.РТГ материјал

уговор-Партија 5.Потрошни материјал за JEGER SPIROMETAR

уговор-Партија 6.Средства за дезинфекцију 1

уговор-Партија 7.Реагенси за протробинско време за апарат Coatron M1

уговор-Партија 8.Потрошни материјал за апарат BODYPLETIZMGRAF SCHILER

уговор-Партија 9.Траке за апарат за мерење гликемије

уговор-Партија 10.папир за ултразвук за апарaт TOSHIBA

уговор-Партија 11.Средства за дезинфекцију за BODYPLETIZMOGRAF

уговор-Партија 12.Лабораторијске хемикалије и остали потрошни материјал

уговор-Партија 13.Алкохол,бензин,хидроген,

уговор-Партија 14.Pleurofix-1