Попис анализа које се одређују на одељењу клиничке биохемије

 

Попис анализа које се одређују на одељењу клиничке биохемије

Хематологија и хемостаза
1. Хематолошке анализе 1.1. ККС-комплетна крвна слика са трипартном леукоцитарном формулом1.2. Леукоцитарна формула-ручно
2. Анализе хемостазе 2.1. Протромбинско време2.2. Време крварења

2.3. Време коагулације

2.4. Фибриноген

Општа биохемија
1. Ензими 1.1. С-аланин-аминотрансфераза (с-АЛТ)1.2. С-аспартат-аминотрансфераза (с-АСТ)

1.3. С-алкална-фосфатаза (С-АЛП)

1.4. С- гама-глутамилтрансфераза (С-ГГТ)

1.5. С-лактат-дехидрогеназа (С-ЛДХ)

1.6. С-креатин-киназа (С-ЦК)

1.7. С,У-α-амилаза

2. Електролити 2.1. С-натријум2.2. С-калијум

2.3. С-јонизовани калцијум

2.4. С,У-укупни калцијум

2.5. С,У-неоргански фосфор

3. Угљени хидрати 3.1. С-глукоза3.2. о-ГТТ (орални глукоза толеранс тест)

3.3. постпрандијална концентрација глукозе

4. Липиди 4.1. С-триглицериди4.2. С-холестерол

4.3. С-ХДЛ-холестерол

4.4. С-ЛДЛ-холестерол

4.5. фактор ризика-израчунавање

4.6. индекс атеросклерозе-израчунавање

5. Протеини 5.1. С-протеини укупни5.2. С-албумин

5.3. дУ-протеини укупни

6. Азотне материје 6.1. укупни и директни билирубин6.2. С,дУ-уреа

6.3. С,дУ-креатинин

6.4. уреа клиренс

6.5. креатинин клиренс

6.6- С-мокраћна киселина

Попис анализа које се одређују на одељењу клиничке биохемије

Анализа урина
1. Квалитативни преглед урина 1.1. У-седимент урина1.2. У-целокупни преглед урина
Анализа плеуралног пунктата
1. Преглед плеуралног пунктата 1.1. ПП-глукоза1.2. ПП-укупни протеини1.3. ПП-албумин1.4. ПП-холестерол

1.5. ПП-лактат-дехидрогеназа (ЛДХ)

1.6. ПП-α-амилаза

1.7. однос укупних протеина ПП/С-израчунавње

1.8. однос ЛДХ ПП/С-израчунавање

1.9. ПП-специфична тежина