Служба за правне, економско-финансијске, техничке и друге сличне послове

Служба обавља опште финансијске и правне послове који су од значаја за функционисање установе.

Одељење за правне, опште и техничке послове

 • Кабинет за опште и правне послове
 1. Недељковић Гизика,дипомирани правник ,руководилац правних,кадровских и административних послова
 2. Mилчић Ивана, статистичар – стручни сарадник за јавне набавке
 3. Маринковић Вукашин,стручни сарадник за јавне набавке,фактуриста
 4. Лазаревић Гордана, правни сарадник
 5. Игњатовић Санела, технички секретар
 • Oдсек за услужно-занатске послове 
 1. Пејчић Душко, инжењер инвестиционог и техничког одржавања уређаја и опреме-начелник
 2. Шајић Горан, службеник за послове заштите безбедности и здравља на раду
 3. Мунћан Војислав, техничар инвестиционог и техничког одржавања уређаја и опреме
 4. Ировић Јожеф, домар-мајстор одржавања-зидар
 5. Марков Драган, домар-мајстор одржавања-електричар
 6. Стојковић Мирослав, фризер – берберин
 7. Стојанов  Радомир,домар-мајстор одржавања-ложач
 8. Хорватовић Дејан, домар-мајстор одржавања-ложач
 9. Русовац Жељко, домар-мајстор одржавања-ложач
 10. Јовановић Томислав,домар-мајстор одржавања-ложач
 11. Јовановић Милан,домар-мајстор одржавања-ложач
 12. Јовановић Нада, перач лабораторијског посуђа
 13. Глазер Снежана, техничар одржавања одеће
 14. Ировић Боженка,техничар одржавања одеће
 15. Рашета Биљана, спремачица у просторијама у којима се обавља здравствена делатност
 16. Радојев Вијолета, спремачица у просторијама у којима се обавља здравствена делатност
 17. Стаменковић Снежана, спремачица у просторијама у којима се обавља здравствена делатност
 18. Чежек Илона, спремачица у просторијама у којима се обавља здравствена делатност
 19. Кецман Јелена, спремачица у просторијама у којима се обавља здравствена делатност
 20. Гавриловић Слађана, спремачица у просторијама у којима се обавља здравствена делатност
 21. Лукач Нела,спремачица у просторијама у којима се обавља здравствена делатност
 22. Момиров Маријана, спремачица у просторијама у којима се обавља здравствена делатност
 23. Недељковић Мајкл,магационер-економ
 24. Русовац Марија, спремачица у административним просторијама-курир
 • Oдсек службе обезбеђења
 1. Mилорадовић Славољуб, послови чувара – портира
 2. Путник Војица, послови чувара – портира
 3. Вираг Тибор, послови чувара – портира
 4. Хана Валентин,послови чувара-портира
 • Oдељење кухиње и трпезарије
 1. Савићевић Ивана, кувар једноставних јела
 2. Вајнц Боја, кувар једноставних јела
 3. Илић Нада, кувар једноставних јела
 4. Крал Алојзија,кувар једноставних јела
 5. Анђелковић Снежана, послови сервирања хране болесницима
 6. Лукач Радованка, послови сервирања хране болесницима
 7. Бранисављевић Катарина, послови сервирања хране болесницима
 8. Маринковић Слађана, послови сервирања хране болесницима
 9. Голубовић Светлана, послови сервирања хране болесницима-одређено време
 10. Гавриловић Ивана,послови сервирања хране болесницима
 • Oдсек за санитетско-медицински превоз болесника
 1. Недељков Милорад, главни возач -диспечер
 2. Јунгић Владимир, возач санитетског возила
 3. Атанасковић Владимир, возач санитетског возила

Кабинет за економске и финансијске послове

 1. Пејчић Верица, организатор књиговодствених и рачуноводствених послова – шеф рачуноводства
 2. Чежек Дијана, самостални финансијски рачуноводствени сарадник
 3. Милош Лазић,самостални финансијски рачуноводствени сарадник,замена за Дијану Чежек
 4. Секулић Бранислава,послови контирања материјално-финансијске документације-контиста
 5. Марковић Негица,референт за финансијеко-рачуноводствене послове
 6. Петровић Александар, интернет оператер