Одељење за лабораторијску,радиолошку и другу дијагностику са болничком апотеком

Организација

Одељење за лабораторијску,радиолошку и другу дијагностику са болничком апотеком

Служба клиничке подршке састоји се из:

 • Oдсек лабораторијске дијагностике

коју чине две јединице: клиничко-биохемијска и микро-биолошка лабораторија.

 

Клиничко­-биохемијска лабораторија бави се медицинско­-лабораторијском дијагностиком из подручја: Опште биохемије, Хематологије, Хемостазе, Анализа урина,Гасне анализе.Сва упутства за припрему пацијената пре извођења анализа као и попис свих анализа можете видети овде. Лабораторијске анализе израђују се савременим методама, савременом технологијом и на модерним апаратима, како би се задовољили сви захтеви добре лаборатоијске праксе. Спровођењем свакодневне унутрашње контроле квалитета рада и спољње у виду међулабораторијских испитивања, обезбеђује се тачност, прецизност и поузадност лабораторијских резултата. У одсеку клиничко-­биохемијске лабораторије запослено је шест радника: Специјалиста клиничке биохемије, високо струковни медицинско лабораторијски технолог, четири лабораторијска техничара.

Клиничко-­биохемијска лабораторија пружа услуге хоспитализованим пацијентима и амбулантним пацијентима уз специјалистички упут.

Клиничко­-биохемијска лабораторија
 1. Шинжар др Биљана, доктор спец. клиничке биохемије, начелник одељења за лабораторијску,радиолошку и другу дијагностику са болничком апотеком
 2. Радулов Весна, струковно медицинско-лабораторијски технолог – главни лаборант клиничко биохемијске лабораторије
 3. Стојковић Негица, биохемијски здравствени лаборант – техничар
 4. Петковић Биљана, биохемијски здравствени лаборант – техничар
 5. Шурлан Александра, биохемијски здравствени лаборант – техничар
 6. Талаја Николина, биохемијски здравствени лаборант – техничар

Микро-биолошка лабораторија бави се медицинско-­лабораторијском дијагностиком из подручја микробиологије. Обавља услуге опште микро-биологије: преглед спутума, урина, брисева грла и носа. Једина микро-биолошка лабораторија у Јужно-банатском округу која се бави микро-биолошком дијагностиком туберкулозе. Лабораторија ИИ нивоа у којој се обавља директна микроскопија Коховог бацила и културе по Лоwенстеин-у. У микробиолошкој лабораторији ангажован лекар специјалиста микробиологије ангажован по уговору о делу и два лабораторијска техничара.

 1. Андрејић Слађана, лабораторијски техничар – лаборант
 2. Стошић Оливера, лабораторијски техничар – лаборант
 • Oдсек радиолошке дијагностике
 

Одсек радиолошке дијагностике чине два кабинета:

 • Ренген кабинет у коме се обављају прегледи конвенционалне радиографије И радиоскопије и
 • Ултразвучни кабинет у коме се обављају прегледи ултразвучне и доплер дијагностике
Ренген кабинет располаже апаратом super x 1250

Ултразвучни кабинет располаже са ултразвучним апаратом TOSHIBA Nemio XG.

У одсеку се годишње обави око 6000 услуга ( 3500 графија, 2500 ултразвучних прегледа ,од којих је око 500 доплер прегледа). Списак услуга радиолошке дијагностике.

Радно време одсека је радним данима од 07.00-14.00 х. Распоред рада одсека радиолошке дијагностике.

У одсеку је запослен специјалиста радиологије и три виша радиолошка техничара

 
 
 1. Mарковић др Даница, доктор – специјалиста радиологије – шеф одсека радиолошке дијагностике
 2. Mаксимовић Верица, виши радиолошки техничар
 3. Балан Милка, виши радиолошки техничар
 • УЗ кабинет
 1. Станојевић Oливера, виши радиолошки техничар, главни радиолошки техничар
 • Болничка апотека

Болничка апотека снабдева све организационе јединице здравствене установе готовим лековима,  санитетским потрошним материјалом .

Учествује у јавним набавкама за потребе здравствене установе  готових лекова, медицинског потрошног и санитетског материјала реагенаса и хемикалија као и потрошног материјала за потребе лабораторијске и функционалне дијагностике.

Обавља целокупно административно, финансијско-материјално пословање Службе, доставља месечне, кварталне и годишње извештаје о утрошку лекова, медицинског потрошног и санитетског материјала управи здравствене установе, Републичком фонду за здравствено осигурање и Министарству здравља.

Прати савремена достигнућа из фармацеутских и других наука, учествује у праћењу адхеренце и исхода терапије кроз консултације , спроводи обуку фармацеута и фармацеутских техничара на обавезном стажу. Кардовска структура запослених:

 1. Влаховић-Станковић Надица, шеф апотеке- дипл.фармацеут
 2. Oбрадовић Mарија, фармацеутски техничар