Финансијски извештај и план набавки

СЕПТЕМБАР

Финансијски извештај 01-09-2020

Финансијски извештај 02-09-2020

Финансијски извештај 03-09-2020

Финансијски извештај 04-09-2020

Финансијски извештај 07-09-2020

Финансијски извештај 08-09-2020

Финансијски извештај 09-09-2020

Финансијски извештај 10-09-2020

Финансијски извештај 11-09-2020

Финансијски извештај 14-09-2020

Финансијски извештај 15-09-2020

Финансијски извештај 16-09-2020

Финансијски извештај 17-09-2020

Финансијски извештај 18-09-2020

Финансијски извештај 21-09-2020

Финансијски извештај 22-09-2020

Финансијски извештај 23-09-2020

Финансијски извештај 24-09-2020

Финансијски извештај 25-09-2020

Финансијски извештај 28-09-2020

Финансијски извештај 29-09-2020

Финансијски извештај 30-09-2020

ОКТОБАР 2020

Финансијски извештај 01-10-2020

Финансијски извештај 02-10-2020

Финансијски извештај 05-10-2020

Финансијски извештај 06-10-2020

Финансијски извештај 07-10-2020

Финансијски извештај 08-10-2020

Финансијски извештај 09-10-2020

Финансијски извештај 12-10-2020

Финансијски извештај 13-10-2020

Финансијски извештај 14-10-2020

Финансијски извештај 15-10-2020

Финансијски извештај 16-10-2020

Финансијски извештај 19-10-2020

Финансијски извештај 20-10-2020

Финансијски извештај 21-10-2020

Финансијски извештај 22-10-2020

Финансијски извештај 23-10-2020

Финансијски извештај 26-10-2020

Финансијски извештај 27-10-2020

Финансијски извештај 28-10-2020

Финансијски извештај 29-10-2020

Финансијски извештај 30-10-2020

НОВЕМБАР 2020

Финансијски извештај 02-11-2020

Финансијски извештај 03-11-2020

Финансијски извештај 04-11-2020

Финансијски извештај 05-11-2020

Финансијски извештај 06-11-2020

Финансијски извештај 09-11-2020

Финансијски извештај 10-11-2020

Финансијски извештај 12-11-2020

Финансијски извештај 13-11-2020

Финансијски извештај 16-11-2020

Финансијски извештај 17-11-2020

Финансијски извештај 18-11-2020

Финансијски извештај 19-11-2020

Финансијски извештај 20-11-2020

Финансијски извештај 23-11-2020

Финансијски извештај 24-11-2020

Финансијски извештај 25-11-2020

Финансијски извештај 26-11-2020

Финансијски извештај 27-11-2020

Финансијски извештај 30-11-2020

ДЕЦЕМБАР 2020

Финансијски извештај 01-12-2020

Финансијски извештај 02-12-2020

Финансијски извештај 03-12-2020

Финансијски извештај 04-12-2020

Финансијски извештај 07-12-2020

Финансијски извештај 08-12-2020

Финансијски извештај 09-12-2020

Финансијски извештај 10-12-2020

Финансијски извештај 11-12-2020

Финансијски извештај 14-12-2020

Финансијски извештај 15-12-2020

Финансијски извештај 16-12-2020

Финансијски извештај 17-12-2020

Финансијски извештај 18-12-2020

Финансијски извештај 21-12-2020

Финансијски извештај 22-12-2020

Финансијски извештај 23-12-2020

Финансијски извештај 24-12-2020

Финансијски извештај 25-12-2020

Финансијски извештај 28-12-2020

Финансијски извештај 29-12-2020

Финансијски извештај 30-12-2020

Финансијски извештај 31-12-2020

ЈАНУАР 2021

Финансијски извештај 04-01-2021

Финансијски извештај 05-01-2021

Финансијски извештај 06-01-2021

Финансијски извештај 08-01-2021

Финансијски извештај 11-01-2021

Финансијски извештај 12-01-2021

Финансијски извештај 13-01-2021

Финансијски извештај 14-01-2021

Финансијски извештај 15-01-2021

Финансијски извештај 18-01-2021

Финансијски извештај 19-01-2021

Финансијски извештај 20-01-2021

Финансијски извештај 21-01-2021

Финансијски извештај 22-01-2021

Финансијски извештај 25-01-2021

Финансијски извештај 26-01-2021

Финансијски извештај 27-01-2021

Финансијски извештај 28-01-2021

Финансијски извештај 29-01-2021

ФЕБРУАР 2021

Финансијски извештај 01-02-2021

Финансијски извештај 02-02-2021

Финансијски извештај 03-02-2021

Финансијски извештај 04-02-2021

Финансијски извештај 04-02-2021

Финансијски извештај 05-02-2021

Финансијски извештај 08-02-2021

Финансијски извештај 09-02-2021

Финансијски извештај 10-02-2021

Финансијски извештај 11-02-2021

Финансијски извештај 12-02-2021

Финансијски извештај 17-02-2021

Финансијски извештај 18-02-2021

Финансијски извештај 19-02-2021

Финансијски извештај 22-02-2021

Финансијски извештаj 23-02-2021

Финансијски извештај 24-02-2021

Финансијски извештај 25-02-2021

Финансијски извештај 26-02-2021

MART 2021

Финансијски извештај 01-03-2021

Финансијски извештај 02-03-2021

Финансијски извештај 03-03-2021

Финансијски извештај 04-03-2021

Финансијски извештај 05-03-2021

Финансијски извештај 08-03-2021

Финансијски извештај 09-03-2021

Финансијски извештај 10-03-2021

Финансијски извештај 11-03-2021

Финансијски извештај 12-03-2021

Финансијски извештај 15-03-2021

Finansijski izveštaj 16-03-2021

Finansijski izveštaj 17-03-2021

Finansijski izveštaj 18-03-2021

Finansijski izveštaj 19-03-2021

Финансијски извештај 22-03-2021

Финансијски извештај 23-03-2021

Финансијски извештај 24-03-2021

Финансијски извештај 25-03-2021

Финансијски извештај 26-03-2021

Финансијски извештај 29-03-2021

Финансијски извештај 30-03-2021

Финансијски извештај 31-03-2021

АПРИЛ 2021

Финансијски извештај 01-04-2021

Финансијски извештај 02-04-2021

Финансијски извештај 05-04-2021

Финансијски извештај 06-04-2021

Финансијски извештај 07-04-2021

Финансијски извештај 08-04-2021

Финансијски извештај 09-04-2021

Финансијски извештај 12-04-2021

Финансијски извештај 13-04-2021

Финансијски извештај 14-04-2021

Финансијски извештај 15-04-2021

Финансијски извештај 16-04-2021

Финансијски извештај 19-04-2021

Финансијски извештај 20-04-2021

Финансијски извештај 21-04-2021

Финансијски извештај 22-04-2021

Финансијски извештај 23-04-2021

Финансијски извештај 26-04-2021

Финансијски извештај 27-04-2021

Финансијски извештај 28-04-2021

Финансијски извештај 29-04-2021

MAJ 2021

Финансијски извештај 05-05-2021

Финансијски извештај 06-05-2021

Финансијски извештај 07-05-2021

Финансијски извештај 10-05-2021

Финансијски извештај 11-05-2021

Финансијски извештај 12-05-2021

Финансијски извештај 13-05-2021

Финансијски извештај 14-05-2021

Финансијски извештај 17-05-2021

Финансијски извештај 18-05-2021

Финансијски извештај 19-05-2021

Финансијски извештај 20-05-2021

Финансијски извештај 21-05-2021

Финансијски извештај 24-05-2021

Финансијски извештај 25-05-2021

Финансијски извештај 26-05-2021

Финансијски извештај 27-05-2021

Финансијски извештај 28-05-2021

Финансијски извештај 31-05-2021

ЈУН  2021

Финансијски извештај 01-06-2021

Финансијски извештај 02-06-2021

Финансијски извештај 03-06-2021

Финансијски извештај 04-06-2021

Финансијски извештај 07-06-2021

Финансијски извештај 08-06-2021

Финансијски извештај 09-06-2021

Финансијски извештај 10-06-2021

Финансијски извештај 11-06-2021

Финансијски извештај 14-06-2021

Финансијски извештај 15-06-2021

Финансијски извештај 16-06-2021

Финансијски извештај 17-06-2021

Финансијски извештај 18-06-2021

Финансијски извештај 21-06-2021

Финансијски извештај 22-06-2021

Финансијски извештај 23-06-2021

Финансијски извештај 24-06-2021

Финансијски извештај 25-06-2021

Финансијски извештај 28-06-2021

Финансијски извештај 29-06-2021

Финансијски извештај 30-06-2021

ЈУЛ  2021

Финансијски извештај 01-07-2021

Финансијски извештај 02-07-2021

Финансијски извештај 05-07-2021

Финансијски извештај 06-07-2021

Финансијски извештај 07-07-2021

Финансијски извештај 08-07-2021

Финансијски извештај 09-07-2021

Финансијски извештај 12-07-2021

Финансиски извештај 13-07.2021

Финансиски извештај 14-07.2021

Финансиски извештај 15-07.2021

Финансиски извештај 16-07.2021

Финансиски извештај 19-07.2021

Финансиски извештај 20-07.2021

Финансијски извештај 21-07-2021

Финансијски извештај 22-07-2021

Финансијски извештај 23-07-2021

Финансиски извештај 26.07.2021

Финансиски извештај 27.07.2021

Финансиски извештај 28.07.2021

Финансиски извештај 29.07.2021

Финансиски извештај 30.07.2021

 

АВГУСТ 2021

Финансиски извештај 02.08.2021

Финансиски извештај 03-08-2021

Финансиски извештај 04-08-2021

Финансиски извештај 05-08-2021

Финансиски извештај 06-08-2021

Финансиски-извештај-09-08-2021

Финансиски-извештај-10-08-2021

Финансиски-извештај-11-08-2021

Финансиски-извештај-12-08-2021

Финансиски-извештај-13-08-2021

Финансиски-извештај-16-08-2021

Финансиски-извештај-17-08-2021

Финансиски-извештај-18-08-2021

Финансиски-извештај-19-08-2021

Финансиски-извештај-20-08-2021

Финансиски-извештај-23-08-2021

Финансиски-извештај-24-08-2021

Финансиски-извештај-25-08-2021

Финансиски-извештај-26-08-2021

Финансиски-извештај-27-08-2021

Финансиски-извештај-30-08-2021

Финансиски-извештај-31-08-2021

 

СЕПТЕМБАР 2021

Финансиски-извештај-01-09-2021

Финансиски-извештај-02-09-2021

Финансиски-извештај-03-09-2021

Финансиски-извештај-06-09-2021

Финансиски-извештај-07-09-2021

Финансиски-извештај-08-09-2021

Финансиски-извештај-09-09-2021

Финансиски-извештај-10-09-2021

Финансиски-извештај-13-09-2021

Финансиски-извештај-14-09-2021

Финансиски-извештај-15-09-2021

Финансиски извештај 16-09-2021

 

Спецификација о Извршеним плаћањима 

 

АВГУСТ

Спецификација добављача табела 03-08-2020

Спецификација добављача табела 04-08-2020

Спецификација добављача табела 05-08-2020

Спецификација добављача табела 06-08-2020

Спецификација добављача табела 07-08-2020

Спецификација добављача табела 10-08-2020

Спецификација добављача табела 11-08-2020

Спецификација добављача табела 12-08-2020

Спецификација добављача табела 13-08-2020

Спецификација добављача табела 14-08-2020

Спецификација добављача табела 17-08-2020

Спецификација добављача табела 18-08-2020

Спецификација добављача табела 19-08-2020

Спецификација добављача табела 20-08-2020

Спецификација добављача табела 21-08-2020

Спецификација добављача табела 24-08-2020

Спецификација добављача табела 25-08-2020

Спецификација добављача табела 26-08-2020

Спецификација добављача табела 27-08-2020

Спецификација добављача табела 28-08-2020

Спецификација добављача табела 31-08-2020

СЕПТЕМБАР

Спецификација добављача табела 01-09-2020

Спецификација добављача табела 02-09-2020

Спецификација добављача табела 03-09-2020

Спецификација добављача табела 04-09-2020

Спецификација добављача табела 07-09-2020

Спецификација добављача табела 08-09-2020

Спецификација добављача табела 09-09-2020

Спецификација добављача табела 10-09-2020

Спецификација добављача табела 11-09-2020

Спецификација добављача табела 14-09-2020

Спецификација добављача табела 15-09-2020

Спецификација добављача табела 16-09-2020

Спецификација добављача табела 17-09-2020

Спецификација добављача табела 18-09-2020

Спецификација добављача табела 21-09-2020

Спецификација добављача табела 22-09-2020

Спецификација добављача табела 23-09-2020

Спецификација добављача табела 24-09-2020

Спецификација добављача табела 25-09-2020

Спецификација добављача табела 28-09-2020

Спецификација добављача табела 29-09-2020

Спецификација добављача табела 30-09-2020

ОКТОБАР 2020

Спецификација добављача табела 01-10-2020

Спецификација добављача табела 02-10-2020

Спецификација добављача табела 05-10-2020

Спецификација добављача табела 06-10-2020

Спецификација добављача табела 07-10-2020

Спецификација добављача табела 08-10-2020

Спецификација добављача табела 09-10-2020

Спецификација добављача табела 12-10-2020

Спецификација добављача табела 13-10-2020

Спецификација добављача табела 14-10-2020

Спецификација добављача табела 15-10-2020

Спецификација добављача табела 16-10-2020

Спецификација добављача табела 19-10-2020

Спецификација добављача табела 20-10-2020

Спецификација добављача табела 21-10-2020

Спецификација добављача табела 22-10-2020

Спецификација добављача табела 23-10-2020

Спецификација добављача табела 26-10-2020

Спецификација добављача табела 27-10-2020

Спецификација добављача табела 28-10-2020

Спецификација добављача табела 29-10-2020

Спецификација добављача табела 30-10-2020

НОВЕМБАР 2020

Спецификација добављача табела 02-11-2020

Спецификација добављача табела 03-11-2020

Спецификација добављача табела 04-11-2020

Спецификација добављача табела 05-11-2020

Спецификација добављача табела 06-11-2020

Спецификација добављача табела 09-11-2020

Спецификација добављача табела 10-11-2020

Спецификација добављача табела 12-11-2020

Спецификација добављача табела 13-11-2020

Спецификација добављача табела 16-11-2020

Спецификација добављача табела 17-11-2020

Спецификација добављача табела 18-11-2020

Спецификација добављача табела 19-11-2020

Спецификација добављача табела 20-11-2020

Спецификација добављача табела 23-11-2020

Спецификација добављача табела 24-11-2020

Спецификација добављача табела 25-11-2020

Спецификација добављача табела 26-11-2020

Спецификација добављача табела 27-11-2020

Спецификација добављача табела 30-11-2020

ДЕЦЕМБАР 2020

Спецификација добављача табела01-12-2020

Спецификација добављача табела 02-12-2020

Спецификација добављача табела 03-12-2020

Спецификација добављача табела 04-12-2020

Спецификација добављача табела 07-12-2020

Спецификација добављача табела 08-12-2020

Спецификација добављача табела 09-12-2020

Спецификација добављача табела 10-12-2020

Спецификација добављача табела 11-12-2020

Спецификација добављача табела 14-12-2020

Спецификација добављача табела 15-12-2020

Спецификација добављача табела 16-12-2020

Спецификација добављача табела 17-12-2020

Спецификација добављача табела 18-12-2020

Спецификација добављача табела 21-12-2020

Спецификација добављача табела 22-12-2020

Спецификација добављача табела 23-12-2020

Спецификација добављача табела 24-12-2020

Спецификација добављача табела 25-12-2020

Спецификација добављача табела 28-12-2020

Спецификација добављача табела 29-12-2020

Спецификација добављача табела 30-12-2020

Спецификација добављача табела 31-12-2020

ЈАНУАР 2021

Спецификација добављача табела 04-01-2021

Спецификација добављача табела 05-01-2021

Спецификација добављача табела 06-01-2021

Спецификација добављача табела 08-01-2021

Спецификација добављача табела 11-01-2021

Спецификација добављача табела 12-01-2021

Спецификација добављача табела 13-01-2021

Спецификација добављача табела 14-01-2021

Спецификација добављача табела 15-01-2021

Спецификација добављача табела 18-01-2021

Спецификација добављача табела 19-01-2021

Спецификација добављача табела 20-01-2021

Спецификација добављача табела 21-01-2021

Спецификација добављача табела 22-01-2021

Спецификација добављача табела 25-01-2021

Спецификација добављача табела 26-01-2021

Спецификација добављача табела 27-01-2021

Спецификација добављача табела 28-01-2021

Спецификација добављача табела 29-01-2021

ФЕБРУАР 2021

Спецификација добављача табела 01-02-2021

Спецификација добављача табела 02-02-2021

Спецификација добављача табела 03-02-2021

Спецификација добављача табела 04-02-2021

Спецификација добављача табела 05-02-2021

спецификација добављача табела 08-02-2021

спецификација добављача табела 09-02-2021

спецификација добављача табела 10-02-2021

спецификација добављача табела 11-02-2021

спецификација добављача табела 12-02-2021

спецификација добављача табела 17-02-2021

спецификација добављача табела 18-02-2021

спецификација добављача табела 19-02-2021

спецификација добављача табела 22-02-2021

спецификација добављача табела 23-02-2021

спецификација добављача табела 24-02-2021

спецификација добављача табела 25-02-2021

спецификација добављача табела 26-02-2021

МАРТ 2021

спецификација добављача табела 01-03-2021

спецификација добављача табела 02-03-2021

спецификација добављача табела 03-03-2021

спецификација добављача табела 04-03-2021

спецификација добављача табела 05-03-2021

спецификација добављача табела 08-03-2021

спецификација добављача табела 09-03-2021

спецификација добављача табела 10-03-2021

спецификација добављача табела 11-03-2021

спецификација добављача табела 12-03-2021

спецификација добављача табела 15-03-2021

Спецификација добављача табела 16-03-2021

Спецификација добављача табела 17-03-2021

Спецификација добављача табела 18-03-2021

Спецификација добављача табела 19-03-2021

Спецификација добављача табела 22-03-2021

Спецификација добављача табела 23-03-2021

Спецификација добављача табела 24-03-2021

Спецификација добављача табела 25-03-2021

Спецификација добављача табела 26-03-2021

Спецификација добављача табела 29-03-2021

Спецификација добављача табела 30-03-2021

Спецификација добављача табела 31-03-2021

АПРИЛ 2021

Спецификација добављача табела 01-04-2021

Спецификација добављача табела 02-04-2021

Спецификација добављача табела 05-04-2021

Спецификација добављача табела 06-04-2021

Спецификација добављача табела 07-04-2021

Спецификација добављача табела 08-04-2021

спецификација добављача табела 09-04-2021

спецификација добављача табела 12-04-2021

спецификација добављача табела 13-04-2021

Спецификација добављача табела 14-04-2021

Спецификација добављача табела 15-04-2021

Спецификација добављача табела 16-04-2021

Спецификација добављача табела 19-04-2021

Спецификација добављача табела 20-04-2021

Спецификација добављача табела 21-04-2021

Спецификација добављача табела 22-04-2021

Спецификација добављача табела 23-04-2021

Спецификација добављача табела 26-04-2021

Спецификација добављача табела 27-04-2021

Спецификација добављача табела 28-04-2021

Спецификација добављача табела 29-04-2021

MAJ 2021

Спецификација добављача табела 05-05-2021

Спецификација добављача табела 06-05-2021

Спецификација добављача табела 07-05-2021

Спецификација добављача табела 10-05-2021

Спецификација добављача табела 11-05-2021

Спецификација добављача табела 12-05-2021

Спецификација добављача табела 13-05-2021

Спецификација добављача табела 14-05-2021

Спецификација добављача табела 17-05-2021

Спецификација добављача табела 18-05-2021

Спецификација добављача табела 19-05-2021

Спецификација добављача табела 20-05-2021

Спецификација добављача табела 21-05-2021

Спецификација добављача табела 24-05-2021

Спецификација добављача табела 25-05-2021

Спецификација добављача табела 26-05-2021

Спецификација добављача табела 27-05-2021

Спецификација добављача табела 28-05-2021

Спецификација добављача табела 31-05-2021

ЈУН 2021

Спецификација добављача табела 01-06-2021

Спецификација добављача табела 02-06-2021

Спецификација добављача табела 03-06-2021

Спецификација добављача табела 04-06-2021

Спецификација добављача табела 07-06-2021

Спецификација добављача табела 08-06-2021

Спецификација добављача табела 09-06-2021

Спецификација добављача табела 10-06-2021

Спецификација добављача табела 11-06-2021

Спецификација добављача табела 14-06-2021

Спецификација добављача табела 15-06-2021

Спецификација добављача табела 16-06-2021

Спецификација добављача табела 17-06-2021

Спецификација добављача табела 18-06-2021

Спецификација добављача табела 21-06-2021

Спецификација добављача табела 22-06-2021

Спецификација добављача табела 23-06-2021

Спецификација добављача табела 24-06-2021

Спецификација добављача табела 25-06-2021

Спецификација добављача табела 28-06-2021

Спецификација добављача табела 29-06-2021

Спецификација добављача табела 30-06-2021

ЈУЛ  2021

Спецификација добављача табела 01-07-2021

Спецификација добављача табела 02-07-2021

Спецификација добављача табела 05-07-2021

Спецификација добављача табела 06-07-2021

Спецификација добављача табела 07-07-2021

Спецификација добављача табела 08-07-2021

Спецификација добављача табела 09-07-2021

Спецификација добављача табела 12-07-2021

Спецификација добављача табела 13-07-2021

Спецификација добављача табела 14-07-2021

Спецификација добављача табела 15-07-2021

Спецификација добављача табела 16-07-2021

Спецификација добављача табела 19-07-2021

Спецификација добављача табела 20-07-2021

Спецификација добављача табела 21-07-2021

Спецификација добављача табела 22-07-2021

Спецификација добављача табела 23-07-2021

Спецификација добављача табела 26-07-2021

Спецификација добављача табела 27-07-2021

Спецификација добављача табела 28-07-2021

Спецификација добављача табела 29-07-2021

Спецификација добављача табела 30-07-2021

 

АВГУСТ 2021

Спецификација добављача табела 02-08-2021

Спецификација добављача табела 03-08-2021

Спецификација добављача табела 04-08-2021

Спецификација добављача табела 05-08-2021

Спецификација добављача табела 06-08-2021

Спецификација-добављача-табела-09-08-2021

Спецификација-добављача-табела-10-08-2021

Спецификација-добављача-табела-11-08-2021

Спецификација-добављача-табела-12-08-2021

Спецификација-добављача-табела-13-08-2021

Спецификација-добављача-табела-16-08-2021

Спецификација-добављача-табела-17-08-2021

Спецификација-добављача-табела-18-08-2021

Спецификација-добављача-табела-19-08-2021

Спецификација-добављача-табела-20-08-2021

Спецификација-добављача-табела-23-08-2021

Спецификација-добављача-табела-24-08-2021

Спецификација-добављача-табела-25-08-2021

Спецификација-добављача-табела-26-08-2021

Спецификација-добављача-табела-27-08-2021

Спецификација-добављача-табела-30-08-2021

Спецификација-добављача-табела-31-08-2021

 

СЕПТЕМБАР 2021

Спецификација-добављача-табела-01-09-2021

Спецификација-добављача-табела-02-09-2021

Спецификација-добављача-табела-03-09-2021

Спецификација-добављача-табела-06-09-2021

Спецификација-добављача-табела-07-09-2021

Спецификација-добављача-табела-08-09-2021

Спецификација-добављача-табела-09-09-2021

Спецификација-добављача-табела-10-09-2021

Спецификација-добављача-табела-13-09-2021

Спецификација-добављача-табела-14-09-2021

Спецификација-добављача-табела-15-09-2021

Спецификација добављача табела 16-09-2021

 

Стање лекова и санитетског материјала надан:

МАЈ

Стање-лекова-и-санитетског-материјала-на-дан-04.05.2020.

Стање-лекова-и-санитетског-материјала-на-дан-05.05.2020.

Стање-лекова-и-санитетског-материјала-на-дан-06.05.2020.

Стање-лекова-и-санитетског-материјала-на-дан-07.05.2020.

Стање-лекова-и-санитетског-материјала-на-дан-08.05.2020.

Стање-лекова-и-санитетског-материјала-на-дан-11.05.2020.

Стање-лекова-и-санитетског-материјала-на-дан-12.05.2020.

Стање-лекова-и-санитетског-материјала-на-дан-13.05.2020.

Стање-лекова-и-санитетског-материјала-на-дан-14.05.2020.

Стање-лекова-и-санитетског-материјала-на-дан-15.05.2020.

Стање-лекова-и-санитетског-материјала-на-дан-18.05.2020.

Стање-лекова-и-санитетског-материјала-на-дан-19.05.2020.

Стање-лекова-и-санитетског-материјала-на-дан-20.05.2020.

Стање-лекова-и-санитетског-материјала-на-дан-21.05.2020.

Стање-лекова-и-санитетског-материјала-на-дан-22.05.2020.

Стање-лекова-и-санитетског-материјала-на-дан-25.05.2020.

Стање-лекова-и-санитетског-материјала-на-дан-26.05.2020.

Стање-лекова-и-санитетског-материјала-на-дан-27.05.2020.

Стање-лекова-и-санитетског-материјала-на-дан-28.05.2020.

Стање-лекова-и-санитетског-материјала-на-дан 29.05.2020.

ЈУН

Стање лекова и санитетског материјала на дан 01.06.2020.

Стање лекова и санитетског материјала на дан 02.06.2020.

Стање лекова и санитетског материјала на дан 03.06.2020.

Стање лекова и санитетског материјала на дан 04.06.2020.

Стање лекова и санитетског материјала на дан 05.06.2020.

Стање лекова и санитетског материјала на дан 08.06.2020.

Стање лекова и санитетског материјала на дан 09.06.2020.

Стање лекова и санитетског материјала на дан 10.06.2020.

Стање лекова и санитетског материјала на дан 11.06.2020.

Стање лекова и санитетског материјала на дан 12.06.2020.

Стање лекова и санитетског материјала на дан 15.06.2020.

Стање лекова и санитетског материјала на дан 16.06.2020.

Стање лекова и санитетског материјала на дан 17.06.2020.

Стање лекова и санитетског материјала на дан 18.06.2020.

Стање лекова и санитетског материјала на дан 19.06.2020.

Стање лекова и санитетског материјала на дан 22.06.2020.

Стање лекова и санитетског материјала на дан 23.06.2020.

Стање лекова и санитетског материјала на дан 24.06.2020.

Стање лекова и санитетског материјала на дан 25.06.2020.

Стање лекова и санитетског материјала на дан 26.06.2020.

Стање лекова и санитетског материјала на дан 29.06.2020.

Стање лекова и санитетског материјала на дан 30.06.2020.

ЈУЛ

Стање лекова и санитетског материјала на дан 01.07.2020.

Стање лекова и санитетског материјала на дан 02.07.2020.

Стање лекова и санитетског материјала на дан 03.07.2020.

Стање лекова и санитетског материјала на дан 06.07.2020.

Стање лекова и санитетског материјала на дан 07.07.2020.

Стање лекова и санитетског материјала на дан 08.07.2020.

Стање лекова и санитетског материјала на дан 09.07.2020.

Стање лекова и санитетског материјала на дан 10.07.2020.

Стање лекова и санитетског материјала на дан 13.07.2020.

Стање лекова и санитетског материјала на дан 14.07.2020.

Стање лекова и санитетског материјала на дан 15.07.2020.

Стање лекова и санитетског материјала на дан 16.07.2020.

Стање лекова и санитетског материјала на дан 17.07.2020.

Стање лекова и санитетског материјала на дан 20.07.2020.

Стање лекова и санитетског материјала на дан 21.07.2020.

Стање лекова и санитетског материјала на дан 22.07.2020.

Стање лекова и санитетског материјала на дан 23.07.2020.

Стање лекова и санитетског материјала на дан 24.07.2020.

Стање лекова и санитетског материјала на дан 27.07.2020.

Стање лекова и санитетског материјала на дан 28.07.2020.

Стање лекова и санитетског материјала на дан 29.07.2020.

Стање лекова и санитетског материјала на дан 30.07.2020.

Стање лекова и санитетског материјала на дан 31.07.2020.

АВГУСТ

Стање лекова и санитетског материјала на дан 03.08.2020.

Стање лекова и санитетског материјала на дан 04.08.2020.

Стање лекова и санитетског материјала на дан 05.08.2020.

Стање лекова и санитетског материјала на дан 06.08.2020.

Стање лекова и санитетског материјала на дан 07.08.2020.

Стање лекова и санитетског материјала на дан 10.08.2020.

Стање лекова и санитетског материјала на дан 11.08.2020.

Стање лекова и санитетског материјала на дан 12.08.2020.

Стање лекова и санитетског материјала на дан 13.08.2020.

Стање лекова и санитетског материјала на дан 17.08.2020.

Стање лекова и санитетског материјала на дан 18.08.2020.

Стање лекова и санитетског материјала на дан 19.08.2020.

Стање лекова и санитетског материјала на дан 20.08.2020.

Стање лекова и санитетског материјала на дан 21.08.2020.

Стање лекова и санитетског материјала на дан 24.08.2020.

Стање лекова и санитетског материјала на дан 25.08.2020.

Стање лекова и санитетског материјала на дан 26.08.2020.

Стање лекова и санитетског материјала на дан 27.08.2020.

Стање лекова и санитетског материјала на дан 28.08.2020.

Стање лекова и санитетског материјала на дан 31.08.2020.

СЕПТЕМБАР

Стање лекова и санитетског материјала на дан 01.09.2020.

Стање лекова и санитетског материјала на дан 02.09.2020.

Стање лекова и санитетског материјала на дан 03.09.2020.

Стање лекова и санитетског материјала на дан 04.09.2020.

Стање лекова и санитетског материјала на дан 07.09.2020.

Стање лекова и санитетског материјала на дан 08.09.2020.

Стање лекова и санитетског материјала на дан 09.09.2020.

Стање лекова и санитетског материјала на дан 10.09.2020.

Стање лекова и санитетског материјала на дан 11.09.2020.

Стање лекова и санитетског материјала на дан 14.09.2020.

Стање лекова и санитетског материјала на дан 15.09.2020.

Стање лекова и санитетског материјала на дан 16.09.2020.

Стање лекова и санитетског материјала на дан 17.09.2020.

Стање лекова и санитетског материјала на дан 18.09.2020.

Стање лекова и санитетског материјала на дан 21.09.2020.

Стање лекова и санитетског материјала на дан 22.09.2020.

Стање лекова и санитетског материјала на дан 23.09.2020.

Стање лекова и санитетског материјала на дан 24.09.2020.

Стање лекова и санитетског материјала на дан 25.09.2020.

Стање лекова и санитетског материјала на дан 28.09.2020.

Стање лекова и санитетског материјала на дан 29.09.2020.

Стање лекова и санитетског материјала на дан 30.09.2020.

OKTOБАР

Стање лекова и санитетског материјала на дан 01.10.2020.

Стање лекова и санитетског материјала на дан 02.10.2020.

Стање лекова и санитетског материјала на дан 05.10.2020.

Стање лекова и санитетског материјала на дан 06.10.2020.

Стање лекова и санитетског материјала на дан 07.10.2020.

Стање лекова и санитетског материјала на дан 08.10.2020.

Стање лекова и санитетског материјала на дан 09.10.2020.

Стање лекова и санитетског материјала на дан 12.10.2020.

Стање лекова и санитетског материјала на дан 13.10.2020.

Стање лекова и санитетског материјала на дан 14.10.2020.

Стање лекова и санитетског материјала на дан 15.10.2020.

Стање лекова и санитетског материјала на дан 16.10.2020.

Стање лекова и санитетског материјала на дан 19.10.2020.

Стање лекова и санитетског материјала на дан 20.10.2020.

Стање лекова и санитетског материјала на дан 21.10.2020.

Стање лекова и санитетског материјала на дан 22.10.2020.

Стање лекова и санитетског материјала на дан 23.10.2020.

Стање лекова и санитетског материјала на дан 26.10.2020.

Стање лекова и санитетског материјала на дан 27.10.2020.

Стање лекова и санитетског материјала на дан 28.10.2020.

Стање лекова и санитетског материјала на дан 29.10.2020.

Стање лекова и санитетског материјала на дан 30.10.2020.

НОВЕМБАР

Стање лекова и санитетског материјала на дан 02.11.2020.

Стање лекова и санитетског материјала на дан 03.11.2020.

Стање лекова и санитетског материјала на дан 04.11.2020.

Стање лекова и санитетског материјала на дан 05.11.2020.

Стање лекова и санитетског материјала на дан 06.11.2020.

Стање лекова и санитетског материјала на дан 09.11.2020.

Стање лекова и санитетског материјала на дан 10.11.2020.

Стање лекова и санитетског материјала на дан 12.11.2020.

Стање лекова и санитетског материјала на дан 13.11.2020.

Стање лекова и санитетског материјала на дан 16.11.2020.

Стање лекова и санитетског материјала на дан 17.11.2020.

Стање лекова и санитетског материјала на дан 18.11.2020.

Стање лекова и санитетског материјала на дан 19.11.2020.

Стање лекова и санитетског материјала на дан 20.11.2020.

Стање лекова и санитетског материјала на дан 23.11.2020.

Стање лекова и санитетског материјала на дан 24.11.2020.

Стање лекова и санитетског материјала на дан 25.11.2020.

Стање лекова и санитетског материјала на дан 26.11.2020.

Стање лекова и санитетског материјала на дан 27.11.2020.

Стање лекова и санитетског материјала на дан 30.11.2020.

ДЕЦЕМБАР

Стање лекова и санитетског материјала на дан 01.12.2020.

Стање лекова и санитетског материјала на дан 02.12.2020.

Стање лекова и санитетског материјала на дан 03.12.2020.

Стање лекова и санитетског материјала на дан 04.12.2020.

Стање лекова и санитетског материјала на дан 07.12.2020.

Стање лекова и санитетског материјала на дан 08.12.2020.

Стање лекова и санитетског материјала на дан 09.12.2020.

Стање лекова и санитетског материјала на дан 11.12.2020.

Стање лекова и санитетског материјала на дан 14.12.2020.

Стање лекова и санитетског материјала на дан 15.12.2020.

Стање лекова и санитетског материјала на дан 16.12.2020.

Стање лекова и санитетског материјала на дан 17.12.2020.

Стање лекова и санитетског материјала на дан 18.12.2020.

Стање лекова и санитетског материјала на дан 21.12.2020.

Стање лекова и санитетског материјала на дан 22.12.2020.

Стање лекова и санитетског материјала на дан 23.12.2020.

Стање лекова и санитетског материјала на дан 24.12.2020.

Стање лекова и санитетског материјала на дан 25.12.2020.

Стање лекова и санитетског материјала на дан 28.12.2020.

Стање лекова и санитетског материјала на дан 29.12.2020.

Стање лекова и санитетског материјала на дан 30.12.2020.

Стање лекова и санитетског материјала на дан 31.12.2020.

ЈАНУАР

Стање лекова и санитетског материјала на дан 04.01.2021.

Стање лекова и санитетског материјала на дан 05.01.2021.

Стање лекова и санитетског материјала на дан 06.01.2021.

Стање лекова и санитетског материјала на дан 07.01.2021.

Стање лекова и санитетског материјала на дан 08.01.2021.

Стање лекова и санитетског материјала на дан 11.01.2021.

Стање лекова и санитетског материјала на дан 12.01.2021.

Стање лекова и санитетског материјала на дан 13.01.2021.

Стање лекова и санитетског материјала на дан 14.01.2021.

Стање лекова и санитетског материјала на дан 15.01.2021.

Стање лекова и санитетског материјала на дан 18.01.2021.

Стање лекова и санитетског материјала на дан 19.01.2021.

Стање лекова и санитетског материјала на дан 20.01.2021.

Стање лекова и санитетског материјала на дан 21.01.2021.

Стање лекова и санитетског материјала на дан 22.01.2021.

Стање лекова и санитетског материјала на дан 25.01.2021.

Стање лекова и санитетског материјала на дан 26.01.2021.

Стање лекова и санитетског материјала на дан 27.01.2021.

Стање лекова и санитетског материјала на дан 28.01.2021.

Стање лекова и санитетског материјала на дан 29.01.2021.

ФЕБРУАР

Стање лекова и санитетског материјала на дан 01.02.2021.

Стање лекова и санитетског материјала на дан 02.02.2021.

Стање лекова и санитетског материјала на дан 03.02.2021.

Стање лекова и санитетског материјала на дан 04.02.2021.

Стање лекова и санитетског материјала на дан 05.02.2021.

Стање лекова и санитетског материјала на дан 08.02.2021.

Стање лекова и санитетског материјала на дан 09.02.2021.

Стање лекова и санитетског материјала на дан 10.02.2021.

Стање лекова и санитетског материјала на дан 11.02.2021.

Стање лекова и санитетског материјала на дан 12.02.2021.

Стање лекова и санитетског материјала на дан 17.02.2021.

Стање лекова и санитетског материјала на дан 18.02.2021.

Стање лекова и санитетског материјала на дан 19.02.2021.

Стање лекова и санитетског материјала на дан 22.02.2021.

Стање лекова и санитетског материјала на дан 23.02.2021.

Стање лекова и санитетског материјала на дан 24.02.2021.

Стање лекова и санитетског материјала на дан 25.02.2021.

Стање лекова и санитетског материјала на дан 26.02.2021.

МАРТ

Стање лекова и санитетског материјала на дан 01.03.2021.

Стање лекова и санитетског материјала на дан 02.03.2021.

Стање лекова и санитетског материјала на дан 03.03.2021.

Стање лекова и санитетског материјала на дан 04.03.2021.

Стање лекова и санитетског материјала на дан 05.03.2021.

Стање лекова и санитетског материјала на дан 08.03.2021.

Стање лекова и санитетског материјала на дан 09.03.2021.

Стање лекова и санитетског материјала на дан 10.03.2021.

Стање лекова и санитетског материјала на дан 11.03.2021.

Стање лекова и санитетског материјала на дан 12.03.2021.

Стање лекова и санитетског материјала на дан 15.03.2021.

Стање лекова и санитетског материјала на дан 16.03.2021.

Стање лекова и санитетског материјала на дан 17.03.2021.

Стање лекова и санитетског материјала на дан 18.03.2021.

Стање лекова и санитетског материјала на дан 19.03.2021.

Стање лекова и санитетског материјала на дан 22.03.2021.

Стање лекова и санитетског материјала на дан 23.03.2021.

Стање лекова и санитетског материјала на дан 24.03.2021.

Стање лекова и санитетског материјала на дан 25.03.2021.

Стање лекова и санитетског материјала на дан 26.03.2021.

Стање лекова и санитетског материјала на дан 29.03.2021.

Стање лекова и санитетског материјала на дан 30.03.2021.

Стање лекова и санитетског материјала на дан 31.03.2021.

АПРИЛ

Стање лекова и санитетског материјала на дан 01.04.2021.

Стање лекова и санитетског материјала на дан 02.04.2021.

Стање лекова и санитетског материјала на дан 05.04.2021.

Стање лекова и санитетског материјала на дан 06.04.2021.

Стање лекова и санитетског материјала на дан 07.04.2021.

Стање лекова и санитетског материјала на дан 08.04.2021.

Стање лекова и санитетског материјала на дан 09.04.2021.

Стање лекова и санитетског материјала на дан 12.04.2021.

Стање лекова и санитетског материјала на дан 13.04.2021.

Стање лекова и санитетског материјала на дан 14.04.2021.

Стање лекова и санитетског материјала на дан 15.04.2021.

Стање лекова и санитетског материјала на дан 16.04.2021.

Стање лекова и санитетског материјала на дан 19.04.2021.

Стање лекова и санитетског материјала на дан 20.04.2021.

Стање лекова и санитетског материјала на дан 21.04.2021.

Стање лекова и санитетског материјала на дан 22.04.2021.

Стање лекова и санитетског материјала на дан 23.04.2021.

Стање лекова и санитетског материјала на дан 26.04.2021.

Стање лекова и санитетског материјала на дан 27.04.2021.

Стање лекова и санитетског материјала на дан 28.04.2021.

Стање лекова и санитетског материјала на дан 29.04.2021.

Стање лекова и санитетског материјала на дан 30.04.2021.

МАЈ

Стање лекова и санитетског материјала на дан 05.05.2021.

Стање лекова и санитетског материјала на дан 06.05.2021.

Стање лекова и санитетског материјала на дан 07.05.2021.

Стање лекова и санитетског материјала на дан 10.05.2021.

Стање лекова и санитетског материјала на дан 11.05.2021.

Стање лекова и санитетског материјала на дан 12.05.2021.

Стање лекова и санитетског материјала на дан 13.05.2021.

Стање лекова и санитетског материјала на дан 14.05.2021.

Стање лекова и санитетског материјала на дан 17.05.2021.

Стање лекова и санитетског материјала на дан 18.05.2021.

Стање лекова и санитетског материјала на дан 19.05.2021.

Стање лекова и санитетског материјала на дан 20.05.2021.

Стање лекова и санитетског материјала на дан 21.05.2021.

Стање лекова и санитетског материјала на дан 24.05.2021.

Стање лекова и санитетског материјала на дан 25.05.2021.

Стање лекова и санитетског материјала на дан 26.05.2021.

Стање лекова и санитетског материјала на дан 27.05.2021.

Стање лекова и санитетског материјала на дан 28.05.2021.

Стање лекова и санитетског материјала на дан 31.05.2021.

ЈУН

Стање лекова и санитетског материјала на дан 01.06.2021.

Стање лекова и санитетског материјала на дан 02.06.2021.

Стање лекова и санитетског материјала на дан 03.06.2021.

Стање лекова и санитетског материјала на дан 04.06.2021.

Стање лекова и санитетског материјала на дан 07.06.2021.

Стање лекова и санитетског материјала на дан 08.06.2021.

Стање лекова и санитетског материјала на дан 09.06.2021.

Стање лекова и санитетског материјала на дан 10.06.2021.

Стање лекова и санитетског материјала на дан 11.06.2021.

Стање лекова и санитетског материјала на дан 14.06.2021.

Стање лекова и санитетског материјала на дан 15.06.2021.

Стање лекова и санитетског материјала на дан 16.06.2021.

Стање лекова и санитетског материјала на дан 17.06.2021.

Стање лекова и санитетског материјала на дан 18.06.2021.

Стање лекова и санитетског материјала на дан 21.06.2021.

Стање лекова и санитетског материјала на дан 22.06.2021.

Стање лекова и санитетског материјала на дан 23.06.2021.

Стање лекова и санитетског материјала на дан 24.06.2021.

Стање лекова и санитетског материјала на дан 25.06.2021.

Стање лекова и санитетског материјала на дан 28.06.2021.

Стање лекова и санитетског материјала на дан 29.06.2021.

Стање лекова и санитетског материјала на дан 30.06.2021.

ЈУЛ

Стање лекова и санитетског материјала на дан 01.07.2021.

Стање лекова и санитетског материјала на дан 02.07.2021.

Стање лекова и санитетског материјала на дан 05.07.2021.

Стање лекова и санитетског материјала на дан 06.07.2021.

Стање лекова и санитетског материјала на дан 07.07.2021.

Стање лекова и санитетског материјала на дан 08.07.2021.

Стање лекова и санитетског материјала на дан 09.07.2021.

Стање лекова и санитетског материјала на дан 12.07.2021.

Стање лекова и санитетског материјала на дан 13.07.2021.

Стање лекова и санитетског материјала на дан 14.07.2021.

Стање лекова и санитетског материјала на дан 15.07.2021.

Стање лекова и санитетског материјала на дан 16.07.2021.

Стање лекова и санитетског материјала на дан 19.07.2021.

Стање лекова и санитетског материјала на дан 20.07.2021.

Стање лекова и санитетског материјала на дан 21.07.2021.

Стање лекова и санитетског материјала на дан 22.07.2021.

Стање лекова и санитетског материјала на дан 23.07.2021.

Стање лекова и санитетског материјала на дан 26.07.2021.

Стање лекова и санитетског материјала на дан 27.07.2021.

Стање лекова и санитетског материјала на дан 28.07.2021.

Стање лекова и санитетског материјала на дан 29.07.2021.

Стање лекова и санитетског материјала на дан 30.07.2021.

АВГУСТ

Стање лекова и санитетског материјала на дан 02.08.2021.

Стање лекова и санитетског материјала на дан 03.08.2021.

Стање лекова и санитетског материјала на дан 04.08.2021.

Стање лекова и санитетског материјала на дан 05.08.2021.

Стање лекова и санитетског материјала на дан 06.08.2021.

Стање лекова и санитетског материјала на дан 09.08.2021.

Стање лекова и санитетског материјала на дан 10.08.2021.

Стање лекова и санитетског материјала на дан 11.08.2021.

Стање лекова и санитетског материјала на дан 12.08.2021.

Стање лекова и санитетског материјала на дан 13.08.2021.

Стање лекова и санитетског материјала на дан 16.08.2021.

Стање лекова и санитетског материјала на дан 17.08.2021.

Стање лекова и санитетског материјала на дан 18.08.2021.

  • Извештај о извршењу буџета

Нацрт Финансијског плана 2018.година

Нацрт Финансијског плана 2019.година

Финансијски план за 2020.годину

Завршни рачун_2019

ПЛАН НАБАВКИ

Comments are closed.