Финансијски извештаји

ФЕБРУАР

FinansijskiIzvestajExcel 01-02-19

FinansijskiIzvestajExcel 02-02-19

FinansijskiIzvestajExcel 05-02-19

FinansijskiIzvestajExcel 06-02-19

FinansijskiIzvestajExcel 07-02-19

FinansijskiIzvestajExcel 08-02-19

FinansijskiIzvestajExcel 11-02-19

FinansijskiIzvestajExcel 12-02-19

FinansijskiIzvestajExcel 13-02-19

FinansijskiIzvestajExcel 14-02-19

FinansijskiIzvestajExcel 18-02-19

FinansijskiIzvestajExcel 20-02-19

FinansijskiIzvestajExcel 21-02-19

FinansijskiIzvestajExcel 22-02-19

FinansijskiIzvestajExcel 25-02-19

FinansijskiIzvestajExcel 26-02-19

FinansijskiIzvestajExcel 27-02-19

FinansijskiIzvestajExcel 28-02-19

МАРТ

FinansijskiIzvestajExcel 04-03-19

FinansijskiIzvestajExcel 05-03-19

FinansijskiIzvestajExcel 06-03-19

FinansijskiIzvestajExcel 07-03-19

FinansijskiIzvestajExcel 08-03-19

FinansijskiIzvestajExcel 11-03-19

FinansijskiIzvestajExcel 12-03-19

FinansijskiIzvestajExcel 13-03-19

FinansijskiIzvestajExcel 14-03-19

FinansijskiIzvestajExcel 15-03-19

FinansijskiIzvestajExcel 18-03-19.

FinansijskiIzvestajExcel 19-03-19

FinansijskiIzvestajExcel 20-03-19

FinansijskiIzvestajExcel 21-03-19

FinansijskiIzvestajExcel 22-03-19

FinansijskiIzvestajExcel 25-03-19

FinansijskiIzvestajExcel 26-03-19

FinansijskiIzvestajExcel 27-03-19

FinansijskiIzvestajExcel 28-03-19

FinansijskiIzvestajExcel 29-03-19

АПРИЛ

FinansijskiIzvestajExcel 01-04-19

FinansijskiIzvestajExcel 02-04-19

FinansijskiIzvestajExcel 03-04-19

FinansijskiIzvestajExcel 04-04-19

FinansijskiIzvestajExcel 05-04-19

FinansijskiIzvestajExcel 08-04-19

FinansijskiIzvestajExcel 09-04-19

FinansijskiIzvestajExcel 10-04-19

FinansijskiIzvestajExcel 11-04-19

FinansijskiIzvestajExcel 12-04-19

FinansijskiIzvestajExcel 15-04-19

FinansijskiIzvestajExcel 16-04-19

FinansijskiIzvestajExcel 17-04-19

FinansijskiIzvestajExcel 18-04-19

FinansijskiIzvestajExcel 19-04-19

FinansijskiIzvestajExcel 22-04-19

FinansijskiIzvestajExcel 23-04-19

FinansijskiIzvestajExcel 24-04-19

FinansijskiIzvestajExcel 25-04-19

FinansijskiIzvestajExcel 30-04-19

МАЈ

FinansijskiIzvestajExcel 03-05-19

FinansijskiIzvestajExcel 06-05-19

FinansijskiIzvestajExcel 07-05-19

FinansijskiIzvestajExcel 08-05-19

FinansijskiIzvestajExcel 09-05-19

FinansijskiIzvestajExcel 10-05-19

FinansijskiIzvestajExcel 13-05-19

FinansijskiIzvestajExcel 14-05-19

FinansijskiIzvestajExcel 15-05-19

FinansijskiIzvestajExcel 16-05-19

FinansijskiIzvestajExcel 17-05-19

FinansijskiIzvestajExcel 20-05-19

FinansijskiIzvestajExcel 21-05-19

FinansijskiIzvestajExcel 22-05-19

FinansijskiIzvestajExcel 23-05-19

Спецификација о Извршеним плаћањима 

Спецификација о извршеним плаћањима по добављачима

Стање лекова и санитетског материјала на дан:

Стање лекова и санитетског материјала на дан 22.05.2019.

Стање лекова и санитетског материјала на дан 23.05.2019.

  • Извештај о извршењу буџета

Нацрт Финансијског плана 2019.година

Нацрт Финансијског плана 2018.година

 

ПЛАН НАБАВКИ

 

Comments are closed.