Финансијски извештаји

ФЕБРУАР

FinansijskiIzvestajExcel 01-02-19

FinansijskiIzvestajExcel 02-02-19

FinansijskiIzvestajExcel 05-02-19

FinansijskiIzvestajExcel 06-02-19

FinansijskiIzvestajExcel 07-02-19

FinansijskiIzvestajExcel 08-02-19

FinansijskiIzvestajExcel 11-02-19

FinansijskiIzvestajExcel 12-02-19

FinansijskiIzvestajExcel 13-02-19

FinansijskiIzvestajExcel 14-02-19

FinansijskiIzvestajExcel 18-02-19

FinansijskiIzvestajExcel 20-02-19

FinansijskiIzvestajExcel 21-02-19

FinansijskiIzvestajExcel 22-02-19

FinansijskiIzvestajExcel 25-02-19

FinansijskiIzvestajExcel 26-02-19

FinansijskiIzvestajExcel 27-02-19

FinansijskiIzvestajExcel 28-02-19

МАРТ

FinansijskiIzvestajExcel 04-03-19

FinansijskiIzvestajExcel 05-03-19

FinansijskiIzvestajExcel 06-03-19

FinansijskiIzvestajExcel 07-03-19

FinansijskiIzvestajExcel 08-03-19

FinansijskiIzvestajExcel 11-03-19

FinansijskiIzvestajExcel 12-03-19

FinansijskiIzvestajExcel 13-03-19

FinansijskiIzvestajExcel 14-03-19

FinansijskiIzvestajExcel 15-03-19

FinansijskiIzvestajExcel 18-03-19.

FinansijskiIzvestajExcel 19-03-19

FinansijskiIzvestajExcel 20-03-19

FinansijskiIzvestajExcel 21-03-19

FinansijskiIzvestajExcel 22-03-19

FinansijskiIzvestajExcel 25-03-19

FinansijskiIzvestajExcel 26-03-19

FinansijskiIzvestajExcel 27-03-19

FinansijskiIzvestajExcel 28-03-19

FinansijskiIzvestajExcel 29-03-19

АПРИЛ

FinansijskiIzvestajExcel 01-04-19

FinansijskiIzvestajExcel 02-04-19

FinansijskiIzvestajExcel 03-04-19

FinansijskiIzvestajExcel 04-04-19

FinansijskiIzvestajExcel 05-04-19

FinansijskiIzvestajExcel 08-04-19

FinansijskiIzvestajExcel 09-04-19

FinansijskiIzvestajExcel 10-04-19

FinansijskiIzvestajExcel 11-04-19

FinansijskiIzvestajExcel 12-04-19

FinansijskiIzvestajExcel 15-04-19

FinansijskiIzvestajExcel 16-04-19

FinansijskiIzvestajExcel 17-04-19

FinansijskiIzvestajExcel 18-04-19

FinansijskiIzvestajExcel 19-04-19

FinansijskiIzvestajExcel 22-04-19

FinansijskiIzvestajExcel 23-04-19

FinansijskiIzvestajExcel 24-04-19

FinansijskiIzvestajExcel 25-04-19

FinansijskiIzvestajExcel 30-04-19

МАЈ

FinansijskiIzvestajExcel 03-05-19

FinansijskiIzvestajExcel 06-05-19

FinansijskiIzvestajExcel 07-05-19

FinansijskiIzvestajExcel 08-05-19

FinansijskiIzvestajExcel 09-05-19

FinansijskiIzvestajExcel 10-05-19

FinansijskiIzvestajExcel 13-05-19

FinansijskiIzvestajExcel 14-05-19

FinansijskiIzvestajExcel 15-05-19

FinansijskiIzvestajExcel 16-05-19

FinansijskiIzvestajExcel 17-05-19

FinansijskiIzvestajExcel 20-05-19

FinansijskiIzvestajExcel 21-05-19

FinansijskiIzvestajExcel 22-05-19

FinansijskiIzvestajExcel 23-05-19

FinansijskiIzvestajExcel 24-05-19

FinansijskiIzvestajExcel 27-05-19

FinansijskiIzvestajExcel 28-05-19

FinansijskiIzvestajExcel 29-05-19

FinansijskiIzvestajExcel 30-05-19

FinansijskiIzvestajExcel 31-05-19

ЈУН

FinansijskiIzvestajExcel 03-06-19

FinansijskiIzvestajExcel 04-06-19

FinansijskiIzvestajExcel 05-05-19

FinansijskiIzvestajExcel 06-06-19

FinansijskiIzvestajExcel 07-06-19

FinansijskiIzvestajExcel 10-06-19

FinansijskiIzvestajExcel 11-06-19

FinansijskiIzvestajExcel 12-06-19

FinansijskiIzvestajExcel 13-06-19

FinansijskiIzvestajExcel 14-06-19

FinansijskiIzvestajExcel 17-06-19

FinansijskiIzvestajExcel 18-06-19

FinansijskiIzvestajExcel 19-06-19

FinansijskiIzvestajExcel 20-06-19

FinansijskiIzvestajExcel 21-06-19

FinansijskiIzvestajExcel 24-06-19

FinansijskiIzvestajExcel 25-06-19

FinansijskiIzvestajExcel 26-06-19

FinansijskiIzvestajExcel 27-06-19

FinansijskiIzvestajExcel 28-06-19

ЈУЛ

FinansijskiIzvestajExcel 01-07-19

FinansijskiIzvestajExcel 02-07-19

FinansijskiIzvestajExce 03- 07-19

FinansijskiIzvestajExcel 04-07-19

FinansijskiIzvestajExcel 05-07-19

FinansijskiIzvestajExcel 08-07-19

FinansijskiIzvestajExcel 09-07-19

FinansijskiIzvestajExcel 10-07-19

FinansijskiIzvestajExcel 11-07-19

FinansijskiIzvestajExcel 12-07-19

FinansijskiIzvestajExcel 15-07-19

Спецификација о Извршеним плаћањима 

Спецификација добављача табела 12-07-2019

Спецификација добављача табела15-07-2019

Стање лекова и санитетског материјала на дан:

Стање лекова и санитетског материјала на дан 12.07.2019.

Стање лекова и санитетског материјала на дан 15.07.2019.

  • Извештај о извршењу буџета

Нацрт Финансијског плана 2019.година

Нацрт Финансијског плана 2018.година

 

ПЛАН НАБАВКИ

 

Comments are closed.