Финансијски извештаји

ФЕБРУАР

FinansijskiIzvestajExcel 01-02-19

FinansijskiIzvestajExcel 02-02-19

FinansijskiIzvestajExcel 05-02-19

FinansijskiIzvestajExcel 06-02-19

FinansijskiIzvestajExcel 07-02-19

FinansijskiIzvestajExcel 08-02-19

FinansijskiIzvestajExcel 11-02-19

FinansijskiIzvestajExcel 12-02-19

FinansijskiIzvestajExcel 13-02-19

FinansijskiIzvestajExcel 14-02-19

FinansijskiIzvestajExcel 18-02-19

FinansijskiIzvestajExcel 20-02-19

FinansijskiIzvestajExcel 21-02-19

FinansijskiIzvestajExcel 22-02-19

FinansijskiIzvestajExcel 25-02-19

FinansijskiIzvestajExcel 26-02-19

FinansijskiIzvestajExcel 27-02-19

FinansijskiIzvestajExcel 28-02-19

МАРТ

FinansijskiIzvestajExcel 04-03-19

FinansijskiIzvestajExcel 05-03-19

FinansijskiIzvestajExcel 06-03-19

FinansijskiIzvestajExcel 07-03-19

FinansijskiIzvestajExcel 08-03-19

FinansijskiIzvestajExcel 11-03-19

FinansijskiIzvestajExcel 12-03-19

FinansijskiIzvestajExcel 13-03-19

FinansijskiIzvestajExcel 14-03-19

FinansijskiIzvestajExcel 15-03-19

FinansijskiIzvestajExcel 18-03-19.

FinansijskiIzvestajExcel 19-03-19

FinansijskiIzvestajExcel 20-03-19

FinansijskiIzvestajExcel 21-03-19

FinansijskiIzvestajExcel 22-03-19

FinansijskiIzvestajExcel 25-03-19

FinansijskiIzvestajExcel 26-03-19

FinansijskiIzvestajExcel 27-03-19

FinansijskiIzvestajExcel 28-03-19

FinansijskiIzvestajExcel 29-03-19

АПРИЛ

FinansijskiIzvestajExcel 01-04-19

FinansijskiIzvestajExcel 02-04-19

FinansijskiIzvestajExcel 03-04-19

FinansijskiIzvestajExcel 04-04-19

FinansijskiIzvestajExcel 05-04-19

FinansijskiIzvestajExcel 08-04-19

FinansijskiIzvestajExcel 09-04-19

FinansijskiIzvestajExcel 10-04-19

FinansijskiIzvestajExcel 11-04-19

FinansijskiIzvestajExcel 12-04-19

FinansijskiIzvestajExcel 15-04-19

FinansijskiIzvestajExcel 16-04-19

FinansijskiIzvestajExcel 17-04-19

FinansijskiIzvestajExcel 18-04-19

FinansijskiIzvestajExcel 19-04-19

FinansijskiIzvestajExcel 22-04-19

FinansijskiIzvestajExcel 23-04-19

FinansijskiIzvestajExcel 24-04-19

FinansijskiIzvestajExcel 25-04-19

FinansijskiIzvestajExcel 30-04-19

МАЈ

FinansijskiIzvestajExcel 03-05-19

FinansijskiIzvestajExcel 06-05-19

FinansijskiIzvestajExcel 07-05-19

FinansijskiIzvestajExcel 08-05-19

FinansijskiIzvestajExcel 09-05-19

FinansijskiIzvestajExcel 10-05-19

FinansijskiIzvestajExcel 13-05-19

FinansijskiIzvestajExcel 14-05-19

FinansijskiIzvestajExcel 15-05-19

FinansijskiIzvestajExcel 16-05-19

FinansijskiIzvestajExcel 17-05-19

FinansijskiIzvestajExcel 20-05-19

FinansijskiIzvestajExcel 21-05-19

FinansijskiIzvestajExcel 22-05-19

FinansijskiIzvestajExcel 23-05-19

FinansijskiIzvestajExcel 24-05-19

FinansijskiIzvestajExcel 27-05-19

FinansijskiIzvestajExcel 28-05-19

FinansijskiIzvestajExcel 29-05-19

FinansijskiIzvestajExcel 30-05-19

FinansijskiIzvestajExcel 31-05-19

ЈУН

FinansijskiIzvestajExcel 03-06-19

FinansijskiIzvestajExcel 04-06-19

FinansijskiIzvestajExcel 05-05-19

FinansijskiIzvestajExcel 06-06-19

FinansijskiIzvestajExcel 07-06-19

FinansijskiIzvestajExcel 10-06-19

FinansijskiIzvestajExcel 11-06-19

FinansijskiIzvestajExcel 12-06-19

FinansijskiIzvestajExcel 13-06-19

FinansijskiIzvestajExcel 14-06-19

FinansijskiIzvestajExcel 17-06-19

FinansijskiIzvestajExcel 18-06-19

FinansijskiIzvestajExcel 19-06-19

FinansijskiIzvestajExcel 20-06-19

FinansijskiIzvestajExcel 21-06-19

FinansijskiIzvestajExcel 24-06-19

FinansijskiIzvestajExcel 25-06-19

FinansijskiIzvestajExcel 26-06-19

FinansijskiIzvestajExcel 27-06-19

FinansijskiIzvestajExcel 28-06-19

ЈУЛ

FinansijskiIzvestajExcel 01-07-19

FinansijskiIzvestajExcel 02-07-19

FinansijskiIzvestajExce 03- 07-19

FinansijskiIzvestajExcel 04-07-19

FinansijskiIzvestajExcel 05-07-19

FinansijskiIzvestajExcel 08-07-19

FinansijskiIzvestajExcel 09-07-19

FinansijskiIzvestajExcel 10-07-19

FinansijskiIzvestajExcel 11-07-19

FinansijskiIzvestajExcel 12-07-19

FinansijskiIzvestajExcel 15-07-19

FinansijskiIzvestajExcel 16-07-19

FinansijskiIzvestajExcel 17-07-19

FinansijskiIzvestajExcel 18-07-19

FinansijskiIzvestajExcel 19-07-19

FinansijskiIzvestajExcel 22-07-19

FinansijskiIzvestajExcel 23-07-19

FinansijskiIzvestajExcel 24-07-19

FinansijskiIzvestajExcel 25-07-19

FinansijskiIzvestajExcel 26-07-19

FinansijskiIzvestajExcel 29-07-19

FinansijskiIzvestajExcel 30-07-19

FinansijskiIzvestajExcel 31-07-19

 АВГУСТ

FinansijskiIzvestajExcel 01-08-19

FinansijskiIzvestajExcel 02-08-19

FinansijskiIzvestajExcel 05-08-19

FinansijskiIzvestajExcel 06-08-19

FinansijskiIzvestajExcel 07-08-19

FinansijskiIzvestajExcel 08-08-19

FinansijskiIzvestajExcel 09-08-19

FinansijskiIzvestajExcel 12-08-19

FinansijskiIzvestajExcel 13-08-19

FinansijskiIzvestajExcel 14-08-19

FinansijskiIzvestajExcel 15-08-19

FinansijskiIzvestajExcel 16-08-19

FinansijskiIzvestajExcel 19-08-19

FinansijskiIzvestajExcel 20-08-19

FinansijskiIzvestajExcel 21-08-19

FinansijskiIzvestajExcel 22-08-19

FinansijskiIzvestajExcel 23-08-19

FinansijskiIzvestajExcel 26-08-19

FinansijskiIzvestajExcel 27-08-19.

FinansijskiIzvestajExcel 28-08-19

FinansijskiIzvestajExcel 29-08-19

FinansijskiIzvestajExcel 30-08-19

СЕПТЕМБАР

FinansijskiIzvestajExcel 02-09-19

FinansijskiIzvestajExcel 03-09-19

FinansijskiIzvestajExcel 04-09-19

FinansijskiIzvestajExcel 05-09-19

FinansijskiIzvestajExcel 06-09-19

FinansijskiIzvestajExcel 09-09-19

FinansijskiIzvestajExcel 10-09-19

FinansijskiIzvestajExcel 11-09-19

FinansijskiIzvestajExcel 12-09-19

FinansijskiIzvestajExcel 13-09-19

FinansijskiIzvestajExcel 16-09-19

FinansijskiIzvestajExcel 17-09-19

FinansijskiIzvestajExcel 18-09-19

FinansijskiIzvestajExcel 19-09-19

FinansijskiIzvestajExcel 20-09-19

FinansijskiIzvestajExcel 23-09-19

FinansijskiIzvestajExcel 24-09-19

FinansijskiIzvestajExcel 25-09-19

FinansijskiIzvestajExcel 26-09-19

FinansijskiIzvestajExcel 27-09-19

FinansijskiIzvestajExcel 30-09-19

OKTОБАР

FinansijskiIzvestajExcel 01-10-19

FinansijskiIzvestajExcel 02-10-19

FinansijskiIzvestajExcel 03-10-19

FinansijskiIzvestajExcel 04-10-19

FinansijskiIzvestajExcel 07-10-19

FinansijskiIzvestajExcel 08-10-19

FinansijskiIzvestajExcel 09-10-19

FinansijskiIzvestajExcel 10-10-19

FinansijskiIzvestajExcel 11-10-19

FinansijskiIzvestajExcel 14-10-19

FinansijskiIzvestajExcel 15-10-19

FinansijskiIzvestajExcel 16-10-19

FinansijskiIzvestajExcel 17-10-19

FinansijskiIzvestajExcel 18-10-19

FinansijskiIzvestajExcel 21-10-19

FinansijskiIzvestajExcel 22-10-19

FinansijskiIzvestajExcel 23-10-19

FinansijskiIzvestajExcel 24-10-19

FinansijskiIzvestajExcel 25-10-19

FinansijskiIzvestajExcel 28-10-19

FinansijskiIzvestajExcel 29-10-19

FinansijskiIzvestajExcel 30-10-19

НОВЕМБАР

FinansijskiIzvestajExcel 01-11-19

FinansijskiIzvestajExcel 04-11-19

FinansijskiIzvestajExcel 05-11-19

FinansijskiIzvestajExcel 06-11-19

FinansijskiIzvestajExcel 07-11-19

FinansijskiIzvestajExcel 08-11-19

FinansijskiIzvestajExcel 12-11-19

Спецификација о Извршеним плаћањима 

НОВЕМБАР

Спецификација добављача табела 04-11-2019

Спецификација добављача табела 05-11-2019

Спецификација добављача табела 06-11-2019

Спецификација добављача табела 07-11-2019

Спецификација добављача табела 08-11-2019

Спецификација добављача табела 12-11-2019

Стање лекова и санитетског материјала на дан:

ОКТОБАР

Стање лекова и санитетског материјала на дан 04.11.2019.

Стање лекова и санитетског материјала на дан 05.11.2019.

Стање лекова и санитетског материјала на дан 06.11.2019.

Стање лекова и санитетског материјала на дан 07.11.2019.

  • Извештај о извршењу буџета

Нацрт Финансијског плана 2019.година

Нацрт Финансијског плана 2018.година

 

ПЛАН НАБАВКИ

 

Comments are closed.