Служба за правне, економско-финансијске, техничке и друге сличне послове

 

Служба обавља опште финансијске и правне послове који су од значаја за функционисање установе.

Одељење за правне, опште и техничке послове

 • Одсек за опште и правне послове
 1. Недељковић Гизика, секретар установе,помоћник директора за немедицинска питања, дипомирани правник,
 2. Mилчић Ивана, статистичар – службеник за јавне набавке
 3. Лазаревић Гордана, оперативни кадровски технолог
 4. Игњатовић Санела, технички секретар
 • Oдсек за услужно-занатске послове 
 1. Пејчић Душко, начелник за опште правне, финансијске послове, техничке и друге послове
 2. Шајић Горан, Оператер друштвене заштите
 3. Мунћан Војислав, архивар и послови основних средстава и ситног ивентара
 4. Јовановић Томислав, ложач парних котлова
 5. Русовац Жељко, бравар
 6. Ировић Јожеф, зидар
 7. Марков Драган, КВ електромонтер инсталација и машина
 8. Стојковић Мирослав, фризер – берберин
 9. Мирашевић Љиљана, послови сервирања хране болесницима
 10. Хана Валентин, ложач парних котлова
 11. Стојанов  Радомир, ложач парних котлова
 12. Хорватовић Дејан, ложач парних котлова
 13. Јовановић Нада, послови одржавања чистоће
 14. Рашета Биљана, послови одржавања чистоће
 15. Милиновић Мирјана, послови прања и пеглања рубља
 16. Лекић Македонка, послови одржавања чистоће
 17. Стаменковић Снежа, послови одржавања чистоће
 18. Чежек Илона, послови одржавања чистоће
 19. Кецман Јелена, послови одржавања чистоће
 20. Јанковић Милена, послови прања лабораторијског посуђа и прибора за рад
 21. Гавриловић Слађана, послови одржавана чистоће
 22. Недељковић Мајкл, ложач парних котлова
 23. Марила Бојан,- складиштар-шеф послова обезбеђења и послова одржавања и ложења парних котлова
 24. Русовац Марија, курирски послови и послови одржавана чистоће
 25. Чула Гордана, послови прања и пеглања рубља
 • Oдсек службе обезбеђења
 1. Mилорадовић Славољуб, послови чувара – портира
 2. Путник Војица, послови чувара – портира и ложача парних котлова
 3. Вираг Тибор, послови чувара – портира-одређено време
 • Oдсек кухиње и трпезарије
 1. Милчић Катарина, нутрициониста – дијететичар – шеф кухиње
 2. Савићевић Ивана, кувар једноставних јела
 3. Вајнц Боја, кувар једноставних јела
 4. Илић Нада, кувар једноставних јела
 5. Анђелковић Снежана, послови сервирања хране болесницима
 6. Лукач Радованка, послови сервирања хране болесницима
 7. Ировић Боженка, послови сервирања хране болесницима
 8. Крал Алојза, кувар једноставних јела
 9. Глазер, Снежана, послови сервирања хране болесницима
 10. Лукач Нела, послови сервирања хране болесницима
 11. Маринковић Слађана, послови сервирања хране болесницима
 12. Голубовић Светлана, послови сервирања хране болесницима-одређено време
 13. Гавриловић Ивана, кувар једноставних јела-одређено време
 14. Бранисављевић Катарина, сервирањр хране-одређено време

 

 • Oдсек за санитетско-медицински превоз болесника
 1. Неделљков Милорад, главни возач – вођа групе
 2. Јунгић Владимир, возач кола хитне медицинске помоћи
 3. Атанасковић Владмир, возач кола хитне медицинске помоћи

Одељење за економске и финансијске послове

 1. Пејчић Верица, организатор књиговодствених и рачуноводствених послова – шеф рачуноводства
 2. Чежек Дијана, књиговођа билансиста, обрачунски радник – благајник
 3. Секулић Бранислава, послови финансијског књиговодства и послови контирања материјално-финансијске документације
 4. Маринковић Вукашин, фактуриста
 5. Марковић Негица, материјални књиговођа – аналитичар
 6. Петровић Александар, финансијски планер – аналитичар

 

Comments are closed.