Служба за правне, економско-финансијске, техничке и друге сличне послове

 

Служба обавља опште финансијске и правне послове који су од значаја за функционисање установе.

Одељење за правне, опште и техничке послове

 • Одсек за опште и правне послове
 1. Недељковић Гизика,дипомирани правник ,помоћник директора за немедицинска питања
 2. Mилчић Ивана, статистичар – службеник за јавне набавке
 3. Лазаревић Гордана, правни сарадник,оперативни кадровски тех.
 4. Игњатовић Санела, технички секретар
 • Oдсек за услужно-занатске послове 
 1. Пејчић Душко, начелник за опште правне, финансијске послове, техничке и друге послове
 2. Шајић Горан, Оператер друштвене заштите
 3. Мунћан Војислав, архивар и послови основних средстава и ситног ивентара
 4. Јовановић Томислав, ложач парних котлова
 5. Русовац Жељко, бравар
 6. Ировић Јожеф, зидар
 7. Марков Драган, КВ електромонтер инсталација и машина
 8. Стојковић Мирослав, фризер – берберин
 9. Бранисављевић Катарина,послови сервирања хране болесницима,одређено време
 10. Хана Валентин, ложач парних котлова
 11. Стојанов  Радомир, ложач парних котлова
 12. Хорватовић Дејан, ложач парних котлова
 13. Јовановић Нада, послови одржавања чистоће
 14. Рашета Биљана, послови одржавања чистоће
 15. Милиновић Мирјана, послови прања и пеглања рубља
 16. Радојев Вијолета, послови одржавања чистоће,одређено време
 17. Стаменковић Снежана, послови одржавања чистоће
 18. Чежек Илона, послови одржавања чистоће
 19. Кецман Јелена, послови одржавања чистоће
 20. Недељковић Мајкл, магационер
 21. Гавриловић Слађана, послови одржавана чистоће
 22. Момировић Маријана,послови одржавања чистоће,одређено време
 23. Гавриловић Ивана, послови прања и пеглања рубља
 24. Русовац Марија, курирски послови и послови одржавања чистоће
 • Oдсек службе обезбеђења
 1. Mилорадовић Славољуб, послови чувара – портира
 2. Путник Војица, послови чувара – портира и ложача парних котлова
 3. Вираг Тибор, послови чувара – портира-одређено време
 • Oдсек кухиње и трпезарије
 1. Милчић Катарина, нутрициониста – дијететичар – шеф кухиње
 2. Савићевић Ивана, кувар једноставних јела
 3. Вајнц Боја, кувар једноставних јела
 4. Илић Нада, кувар једноставних јела
 5. Анђелковић Снежана, послови сервирања хране болесницима
 6. Лукач Радованка, послови сервирања хране болесницима
 7. Ировић Боженка, послови сервирања хране болесницима
 8. Крал Алојза, кувар једноставних јела
 9. Глазер Снежана, послови сервирања хране болесницима
 10. Лукач Нела, послови сервирања хране болесницима
 11. Маринковић Слађана, послови сервирања хране болесницима
 12. Голубовић Светлана, послови сервирања хране болесницима-одређено време
 13. Мунћан Габријела, нутрициониста – дијететичар,замена Милчић Катарине,одређено време

 

 • Oдсек за санитетско-медицински превоз болесника
 1. Недељков Милорад, главни возач – вођа групе
 2. Јунгић Владимир, возач кола хитне медицинске помоћи
 3. Атанасковић Владимир, возач кола хитне медицинске помоћи

Одељење за економске и финансијске послове

 1. Пејчић Верица, организатор књиговодствених и рачуноводствених послова – шеф рачуноводства
 2. Чежек Дијана, књиговођа билансиста, обрачунски радник – благајник
 3. Секулић Бранислава, послови финансијског књиговодства и послови контирања материјално-финансијске документације
 4. Маринковић Вукашин,службеник за јавне набавке-фактуриста
 5. Марковић Негица, материјални књиговођа – аналитичар
 6. Петровић Александар, интернет оператер

 

Comments are closed.