Организација

Стационарни део болнице је подељен на два одељења и 6 одсека. Болничка одељења пружају дијагностичке и терапијске услуге хоспитализованим пацијентима из области интерне медицине, пулмологије и неуропсихијатрије. У едукативном смислу учествује у спровођењу обуке у току обавезног приправничког стажа за средњи, виши и високи кадар здравствене струке. На одељењима ради десет лекара, шест виших медицински сестара и тридесет медицинских сестара-техничара.

I БОЛНИЧКО ОДЕЉЕЊЕ

I болничко одељење, одсек 1 – пнеумофтизиологија са интрерном медицином:

 1. Mиличковић др Љиљана,лекар специјалиста пнеумофтизиолог,шеф одсека 1,
 2. Андрејић др Синиша,лекар специјалиста интерне медицине
 3. Стојановић Борислава, виша медицинска сестра – одељенска сестра
 4. Гојковић Данијела, бабица
 5. Рајковић Драгана, средња медицинска сестра
 6. Палинкаш Зита, средња медицинска сестра
 7. Радовановић Татјана, средња медицинска сестра
 8. Миленковић Мирослава, средња медицинска сестра
I болничко одељење, одсек 2 – пнеумофтизиологија са интерном медицином:

 1. Ранђеловић др Лала, доктор – специјалиста пнеумофизиолог, шеф одсека 2. пнеумофтизиологија са интерном медицином,помоћник директора за медицинска питања.
 2. Југа др Богдан, доктор медицине
 3. Васиљевић Татјана, виша медицинска сестра – одељенска сестра
 4. Стехлик Татјана, средња медицинска сестра
 5. Царан Бошко, средња медицински техничар
 6. Лаурић Даниела, средња медицинска сестра
 7. Јунгић Бојана, средња медицинска сестра
 8. Павловић Јасмина, средња медицинска сестра
Повратак на организацију

 

I болничко одељење, одсек 3 – пнеумофтизиологија са интерном медицином:

 1. Поповић др Саша,лекар спец. интерне медицине, начелник I болничког одељења, шеф одсека 3.пнеумофтизиологија са интерном медицином, пнеумофтизиолог
 2. Костић др Милица, доктор медицине
 3. Митровић Јасмина, виша медицинска сестра- одељенска сестра
 4. Мунћан Мирјана, средња медицинска сестра
 5. Остојић Зорица, средња медицинска сестра
 6. Миленковић Ивана, средња медицинска сестра
 7. Њемога Ивана, средња медицинска сестра
 8. Мистопољац Татјана, средња медицинска сестра
 9. Павловић Гордана, средња медицинска сестра
 10. Чичаревић Гордана, средња медицинска сестра
 11. Васиљевић Тијана, средња медицинска сестра
II БОЛНИЧКО ОДЕЉЕЊЕ
II болничко одељење, одсек 4 – Пнеумофтизиологија са психијатријом и мултирезистентном ТБЦ:

 1. Ђорић др Невенка, шеф одсека 4. пнеумофтизиологија са психијатријом и мултирезистентном ТБЦ, спец. пнеумофизиолог
 2. Митровић А. Јасмина, виша радни терапеут,одељенска сестра
 3. Ракићевић Олгица, средња медицинска сестра
 4. Капетановић-Недић, Зоранка, средња медицинска сестра
 5. Царан Даница, средња медицинска сестра
 6. Перишић Гордана, средња медицинска сестра
 7. Попов Јадранка, средња медицинска сестра
 8. Коци Бранка, средња медицинска сестра

 

II болничко одељење, одсек 5 – пнеумофтизиологија са психијатријом

 1. Керчуљ др Радован, доктор медицине
 2. Милутинов Невенка, виши физиотерапеут,одељенска сестра,заменица гл.сестре
 3. Антић Мира, средња медицинска сестра
 4. Поповић Луминица, средња медицинска сестра
 5. Величковић Снежана, средња медицинска сестра
 6. Реџовић Снежана, средња медицинска сестра-
 7. Јовановић Марина, средња медицинска сестра-одређено време-замена
 8. Попа Александра,средња медицинска сестра,одређено време
 9. Бурмуџија Милош,медицински техничар,замена за Нишавић Александру
 10. Новески Стефан,медицински техничар,замена за Поповић Луминицу
 11. Спореа Марина,средња медицинска сестра,породиљско боловање
 12. Поповић Марина,средња медицинска сестра,замена Тимотијевић Јадранка
II болничко одељење, одсек 6 – пнеумофтизиологија са психијатријом

 1. Томашевић-Стојков др Милка, шеф одсека 6. Пнеумофтизиологија са психијатријом, специјалиста пнеумофтизиолог
 2. Живановић Катарина, виша медицинска сестра - одељенска сестра
 3. Смиљанић Сања, средња медицинска сестра
 4. Клашња Оливера, средња медицинска сестра
 5. Миленковић Вишња, средња медицинска сестра
 6. Ђуркин Јелена, средња медицинска сестра-породиљско боловање
 7. Нишавић Александар, средња медицинска сестра
 8. Чичаревић Милица,средња медицинска сестра,замена за Клашња Оливеру

 

 


Comments are closed.