Радно време

Радно време

Радно време

Радно време за све запослене Специјалне болнице за плућне болести „Др Будислав

Бабић“ од дана 07.11.2016.године:

1. Директор – од 07 h до 14 h  сваког радног дана.

2. Доктори - од 07 h до 14 h  сваког радног дана.

3. Апотека - од 07 h до 15 h сваког радног дана.

4. Одељенска сестра – од 07 h до 14 h сваког радног дана.

5. Сменска сестра – од 06 h до 18 h.

6. Лабораторија - од 06 h до 13 h лабораторијски техничари а главни лаборант од 07 h до 14 h.

7. Пријемно - од 06 h до 13 h

8. АТД и Дневна болница - од 07 h до 14 h .

9. ЕЕГ - од 07 h до 14 h .

10. Одсек радиолошке дијагностике– од 07 h до 14 h а један виши РТГ техничар од 06 h до 13 h.

11. Административни радници – од 07 h до 15 h сваког радног дана.

12. Портири - I смена од 06 h до 14 h, II смена од 14 h до 22 h и III смена од 21 h до 06 h.

13. Ложачи – I смена од 07 h до 14 h, I смена од 14 h до 21 h и III смена од 21 h до 07 h.

14. Спремачице и сервирке - од 06 h до 13 h.

15. Мушки фризер-берберин- од 06 h до 14 h.

16. Мајстори -  од 06 h до 14 h.

17. Возачи кола хитне мед.помоћи - од 06 h до 13 h.

18. Куварице - I смена од 06 h до 14 h, II смена од 14 h до 22 h.

Comments are closed.