Лекови са листе А и Листе А1 листе Лекова за 2018.годину

Специјална болница за плућне болести „Др Будислав Бабић“ Бела Црква на основу броја:404-209/20 од 25.02.2020.године и у складу са чланом 116. Закона о јавним набавкама, објављује обавештења о закљученим уговорима на основу оквирних споразума:

IV КВАРТАЛ 2019.године

Obaveštenje o zaključenim ugovorima 

Bookmark the permalink.

Comments are closed.