Набавка енергената – угаљ коцка за потребе болнице бр.11а/2017

конкурсна документација – угаљ бр.11а-2017

позив за подношење понуда

захтев за додатним информацијама или појашњењима конк.док

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ – бр.11a-2017

измена конкурсне документације – угаљ бр.11а-2017 – 15.11.2017

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ – бр.11a-2017 бр.3

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ – бр.11a-2017 бр.4

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА – 2

Odluka o dodeli ugovora 11a2017 ugalj

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

 

Bookmark the permalink.

Comments are closed.