Category Archives: Набавке и тендери

Набавке и тендери

Набавка фибер оптичког бронхоскопа са припадајућом опремом бр.5/2019 ЈНМВ

конкурсна документација – набавка фибер оптичког бронхоскопа са припадајућом опремом бр.5-2019 позив за подношење понуда бр.5-2019-фибер оптички бронхоскоп ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ -Набавка фибер оптичког бронхоскопа са припадајућом опремом бр.5-2019 Odluka o dodeli ugovora 5-2019 bronhoskop ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ бр.5/2019

Набавка ситног техничког и медицинског инвентара за потребе болнице бр.3/2019

KОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА -3-2019 позив за подношење понуда Odluka o dodeli ugovora 3-2019 ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ - 3/2019  

Услуге одржавања интегрисаног информационог система „Хелиант“ за потребе Специјалне болнице за плућне болести „Др Будислав Бабић“ бр.1/2019

Odluka o dodeli ugovora usluge 1-2019 Конкурсна документација – услуге 1-2019 позив за подношење понуда ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ-услуге-1-2019

Материјал за грејање за потребе СПБ“Др Будислав Бабић“ бр.2/2019

Odluka o dodeli ugovora grejanje 2-2019 Конкурсна-документација-материјал за грејање-2-2019 позив за подношење понуда-енергенти 2-2019 ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ-2-2019

Набавка Санитетског потрошног материјала ЈНМВ бр.1/2019

KONKURSNA_DOKUMENTACIJA_-_sanitetski-materijal Позив за подношење понуда-Санитетски потрошни материјал-1-2019 појашњење конкурсне документације 79-2 ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ бр.1 ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА  Odluka o dodeli ugovora 1-2019 ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ-1-2019