Category Archives: Набавке и тендери

Набавке и тендери

Лекови са листе Б и Листе Д листе лекова за 2019.годину

Специјална болница за плућне болести „Др Будислав Бабић“ Бела Црква на основу броја:404-209/20 од 25.02.2020.године и у складу са чланом 116. Закона о јавним набавкама, објављује обавештења о закљученим уговорима на основу оквирних споразума: IV КВАРТАЛ 2019.године Obaveštenje o zaključenim … Continue reading

Materijal za odrzavanje higijene br.3/2021

Uputstvo ponuđačima kako da sačine ponudu (4) Opis kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta sa uputstvima (12) Javni poziv (18) MODEL UGOVORA-Partija 1. OBRAZAC STRUKTURE CENA Opis i specifikacija predmeta uslovi isporuke ili izvršenja PARTIJA 1 (1) MODEL UGOVORA-Partija 2. … Continue reading

Masina na pranje vesa,kapaciteta 25 kg, br.JN 4/2021

Javni poziv Opšti podaci o javnoj nabavci Obrazac troškova pripreme ponude (1) ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ Kriterijumi za dodelu ugovora (2) Opis kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta sa uputstvima (1) Opis,tehničke karakteristike, količina i opis dobara Модел уговора -Машина за … Continue reading

Реагенси, изузев за трансфузију бр.404-1-110/20-4

Специјална болница за плућне болести „Др Будислав Бабић“ Бела Црква на основу броја: 404-209/20 од 25.02.2020.године и у складу са чланом 116. Закона о јавним набавкама, објављује обавештења о закљученим уговорима на основу оквирног споразума бр.404-1-110/20-4   II КВАРТАЛ 2020.године … Continue reading

Лекови са листе А и Листе А1 листе Лекова за 2020.годину

Специјална болница за плућне болести „Др Будислав Бабић“ Бела Црква на основу броја:404-209/20 од 25.02.2020.године и у складу са чланом 116. Закона о јавним набавкама, објављује обавештења о закљученим уговорима на основу оквирних споразума: II КВАРТАЛ 2020.година ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНИМ … Continue reading