Category Archives: Набавке и тендери

Набавке и тендери

Услуга одржавања интегрисаног информационог система Heliant бр.1/2020

Конкурсна документација – услуге 1-2020 позив за подношење понуда odluka o dodeli ugovora 1-2020

Лекови са листе А и Листе А1 листе Лекова за 2018.годину

Специјална болница за плућне болести „Др Будислав Бабић“ Бела Црква на основу броја:404-209/20 од 25.02.2020.године и у складу са чланом 116. Закона о јавним набавкама, објављује обавештења о закљученим уговорима на основу оквирних споразума: IV КВАРТАЛ 2019.године Obaveštenje o zaključenim … Continue reading

Лекови са листе Б и Листе Д листе лекова за 2019.годину

Специјална болница за плућне болести „Др Будислав Бабић“ Бела Црква на основу броја:404-209/20 од 25.02.2020.године и у складу са чланом 116. Закона о јавним набавкама, објављује обавештења о закљученим уговорима на основу оквирних споразума: IV КВАРТАЛ 2019.године Obaveštenje o zaključenim … Continue reading

Санитетски и медицински потрошни материјал бр.1/2020

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА-Санитетски и медицински потрошни материјал 1-2020 Позив за подношење понуда-Санитетски потрошни материјал-1-2020 појашњење за додатним информацијама 92-1 ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ бр.1 ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА (1) Odluka o dodeli ugovora 1-2020 sanitetski mat. 9. Обавешт. о … Continue reading

Намирнице за исхрану болесника бр.1/2019

Konkursna dokumentacija JN 1-2019 namirnice Poziv za podnošenje ponude 1-2019 hrana Захтев за додатним информацијама 1 Захтев за додатним информацијама Одлуке о додели уговора бр.12019-намирнице ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ-намирнице-1-2019