Category Archives: Набавке и тендери

Набавке и тендери

Санитетски потрошни материјал -ЈНМВ-бр.8/2018

KONKURSNA_DOKUMENTACIJA_-_sanitetski materijal Позив за подношење понуда-Санитетски потрошни материјал-8-2018 измена конкурсне документације 8-2018

Набавка горива за потребе Болнице бр.7/2018

KONKURSNA DOKUMENTACIJA-NABAVKA GORIVA br.7-2018 позив за подношење понуда -gorivo 7-2018 захтев за измену конкурсне документације одговор на захтев  

Материјал за одржавање хигијене -ЈНМВ- бр.6/2018

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 6-2018 ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

Остали материјал за превозна средства-Саобраћајни материјал ЈНМВ-бр.4/2018

конкурсна документација-саобраћајни материјал 4-2018 позив за подношење понуда -Саобраћајни материјал 4-2018 тражење додатних информација у вези са припремањем понуде Одговор на тражене информације ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА Одлука о додели уговора уговора ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 4-2018

Остали материјал за посебне намене – ЈНМВ -Технички материјал бр.5/2018

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА Технички материјал позив за подношење понуда -Технички материјал 5-2018 Захтев за додатним појашњењем по ЈН 5-2018 и одговор Odluka o dodeli ugovora Tehnički materijal 2018 Odluka o obustavi postupka Tehnički materijal-Partija 5