Category Archives: Набавке и тендери

Набавке и тендери

канцеларијски материјал бр.4/2019 јнмв

Poziv za podnošenje ponuda Konkursna_dokumentacija-канцеларијски материјал Pitanje i odgovor za JNMV br.4-2019 ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ бр.2 Odluka o dodeli ugovora 4-2019 kancelarijski materijal Obaveštenje o zaklj. Ugovorima

Набавка реагенаса за хематологију за апарат „Phoenix NCC-61″-ЈНМВ бр.6/2019

Позив за подношење понуда-Реагенси за хематологију-6-2019 6-2019 – Konkursna Dokumentacija Odluka o dodeli ugovora 6-2019 ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ бр.6/2019

Набавка фибер оптичког бронхоскопа са припадајућом опремом бр.5/2019 ЈНМВ

конкурсна документација – набавка фибер оптичког бронхоскопа са припадајућом опремом бр.5-2019 позив за подношење понуда бр.5-2019-фибер оптички бронхоскоп ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ -Набавка фибер оптичког бронхоскопа са припадајућом опремом бр.5-2019 Odluka o dodeli ugovora 5-2019 bronhoskop ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ бр.5/2019

Набавка ситног техничког и медицинског инвентара за потребе болнице бр.3/2019

KОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА -3-2019 позив за подношење понуда Odluka o dodeli ugovora 3-2019 ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ - 3/2019  

Услуге одржавања интегрисаног информационог система „Хелиант“ за потребе Специјалне болнице за плућне болести „Др Будислав Бабић“ бр.1/2019

Odluka o dodeli ugovora usluge 1-2019 Конкурсна документација – услуге 1-2019 позив за подношење понуда ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ-услуге-1-2019