Category Archives: Набавке и тендери

Набавке и тендери

Набавка огревног дрвета за потребе болнице ЈНМВ бр.11/2017

konkursna dokumentacija br.11-2017 - ОГРЕВНО ДРВО позив за подношење понуда Odluka o dododeli ugovora 11-2017

Набавка – услуге – текуће одржавање медицинске и немедицинске опреме у болници бр.1а/2017

текуће одржавање медицинске и немедицинске опреме у болн-2017-Konkursna-dokumentacij позив за подношење понуда 1а-2017 услуге Odluka o dodeli ugovora 1a-2017 Odluka o obustavi postupka 1a-2017

Намирнице за исхрану пацијената ЈН ОП бр.3/2017

KONK-DOKUM-NAMIRNICE-2017 POZIV-ZA-PODNOSENJE-PONUDA-NAMIRNICE-2017 питање и одговор бр.1-појашњење конк. документације ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ – бр.3-2017 појашњење конк. документације Odluka o dodeli ugovora 3-2017

Санитетски потрошни материјал – Реагенси и потрошни материјал за биохемијски аналајзер „NeoChem 20″бр.9а/2017

9a-2017 Poziv za podnosenje ponuda 9a-2017 Konkursna dokumentacij-reagensi i pot mat za biohemijski analajzer NeoChem 20 Izmena Konkursna dokumentacijа-reagensi i pot. mat. za biohemijski analajzer “NeoChem 20“бр.9a-2017 odluka o dodeli ugovora -reagensi i potrosni materijal za biohemijski analajzer NeoChem 20-br. … Continue reading

Набавка – Лекови са Д листе лекова бр.2/2017

  konkursna dokumentacija lekovi sa liste D POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA Odluka o dodeli ugovora 2-2017 ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ-ЛЕКОВИ-2-2017