Category Archives: Набавке и тендери

Набавке и тендери

Materijal za grejanje-ugalj,drva – JN br.7/2021

Javni poziv  Opis kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta sa uputstvima  Uputstvo ponuđačima kako da sačine ponudu  Opšti deo – podaci o predmetu nabavke  Kriterijumi za dodelu ugovora  Partija 1.Ugalj Opis i specifikacija predmeta uslovi isporuke ili izvršenja PARTIJA 1 … Continue reading

Materijal za posebne namene-Tehnički materijal br.6/2021

Javni poziv  Opšti deo – podaci o predmetu nabavke  Opis kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta sa uputstvima  Uputstvo ponuđačima kako da sačine ponudu  Partija 1.Elektro materijal OBRAZAC STRUKTURE CENA Opis i specifikacija predmeta uslovi isporuke ili izvršenja PARTIJA 1  … Continue reading

Materijal za saobraćaj-GORIVO br.5/2021

Opis kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta sa uputstvima (13) Opšti deo – podaci o predmetu nabavke (3) Javni poziv (19) Uputstvo ponuđačima kako da sačine ponudu (4) Partija 1.Evro dizel OBRAZAC STRUKTURE CENE-Partija 1. Opis i specifikacija predmeta, uslovi … Continue reading

Materijal za odrzavanje higijene br.3/2021

Uputstvo ponuđačima kako da sačine ponudu (4) Opis kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta sa uputstvima (12) Javni poziv (18) MODEL UGOVORA-Partija 1. OBRAZAC STRUKTURE CENA Opis i specifikacija predmeta uslovi isporuke ili izvršenja PARTIJA 1 (1) MODEL UGOVORA-Partija 2. … Continue reading

Masina na pranje vesa,kapaciteta 25 kg, br.JN 4/2021

Javni poziv Opšti podaci o javnoj nabavci Obrazac troškova pripreme ponude (1) ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ Kriterijumi za dodelu ugovora (2) Opis kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta sa uputstvima (1) Opis,tehničke karakteristike, količina i opis dobara Модел уговора -Машина за … Continue reading