Category Archives: Набавке и тендери

Набавке и тендери

„Завршетак изградње новог објекта болнице спратности П+3, габарита 41,74x14m“ бр.1/2018

„Завршетак изградње новог објекта болнице спратности П+3, габарита 41,74x14m“K D – BELA CRKVA-08 03 2018 ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА -РАДОВИ 1-2018

Реагенси и потрошни материјал за гасни анализатор RAPIDPOINT 500 бр.1/2018

Конкурсна документација бр.1-2018-Реагенси и пот. мат. за гасни анализатор за апарат RAPIDPOINT RP 500 позив за подношење понуда Odluka o dodeli ugovora 1-2018 ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Набавка услуге осигурања за потребе болнице бр.2/2017

позив за подношење понуда конкурсна документација услуге – осигурање бр.2-2017 појашњење конкурсне документације услуге осигурање 2-2017 ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ бр.2-2017 услуге осигурања Odluka o dodeli ugovora 2-2017 usluga ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ – oсигурање

„Завршетак изградње новог објекта болнице спратности П+3,габарита 41,74x14m“ бр.1/2017

конкурсна документација завршетак нове болнице – радови бр.1-2017 ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА -РАДОВИ 1-2017 појашњење конкурсне документације бр.1-2017 radovi ODGOVORI NA PITANJA JN OP 1-2017 radovi Odluka o obustavi postupka 1-2017

Набавка енергената – угаљ коцка за потребе болнице бр.11а/2017

конкурсна документација – угаљ бр.11а-2017 позив за подношење понуда захтев за додатним информацијама или појашњењима конк.док ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ – бр.11a-2017 измена конкурсне документације – угаљ бр.11а-2017 – 15.11.2017 ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ – бр.11a-2017 бр.3 ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА … Continue reading