Category Archives: Набавке и тендери

Набавке и тендери

Лекови са Д листе лекова ЈН ОП бр.2/2019

ЈН -2-2019 Кoнкурсна документација ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

Набавка услуга осигурања бр. 3/2019

Odluka Direktora 3 Tenderska dokumentacija 4 Poziv za podnošenje ponuda ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ – oсигурање

Намирнице за исхрану болесника бр.1/2019

Konkursna dokumentacija JN 1-2019 namirnice Poziv za podnošenje ponude 1-2019 hrana Захтев за додатним информацијама 1 Захтев за додатним информацијама Одлуке о додели уговора бр.12019-намирнице

Услуге – Сервисирање и одржавање медицинске, лабораторијске и остале опреме у болници бр.2/2019

позив за подношење понуда КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА – УСЛУГЕ бр.2-2019 Zahtev za pojašnjenje konkursne dokumentacije 1 Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1 Zahtev za pojašnjenje konkursne dokumentacije 2 Pojašnjenje konkursne dokumentacije 2 odluka oprema 2-2019 ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ-услуге-2-2019

Материјал за саобраћај – гориво бр.9/2019

4.Позив за подношење понуда Материјал за саобраћај 9-2019 3.KONKURSNA DOKUMENTACIJA-NABAVKA GORIVA br.9-2019 Odluka o dodeli ugovora 9-2019 gorivo 9.ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ