Category Archives: Набавке и тендери

Набавке и тендери

„Завршетак изградње новог објекта болнице спратности П+3,габарита 41,74x14m“ бр.1/2017

конкурсна документација завршетак нове болнице – радови бр.1-2017 ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА -РАДОВИ 1-2017 појашњење конкурсне документације бр.1-2017 radovi ODGOVORI NA PITANJA JN OP 1-2017 radovi Odluka o obustavi postupka 1-2017

Набавка енергената – угаљ коцка за потребе болнице бр.11а/2017

конкурсна документација – угаљ бр.11а-2017 позив за подношење понуда захтев за додатним информацијама или појашњењима конк.док ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ – бр.11a-2017 измена конкурсне документације – угаљ бр.11а-2017 – 15.11.2017 ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ – бр.11a-2017 бр.3 ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА … Continue reading

Набавка ХТЗ опреме за запослене у болници бр.12/2017

Конкурсна-документација-HTZ OPREMA ЈНМВ12-2017 позив за подношење понуда Odluka o dodeli ugovora HTZ 479-8 ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ-12-2017 хтз опрема  

Набавка огревног дрвета за потребе болнице ЈНМВ бр.11/2017

konkursna dokumentacija br.11-2017 - ОГРЕВНО ДРВО позив за подношење понуда Odluka o dododeli ugovora 11-2017 ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Набавка – услуге – текуће одржавање медицинске и немедицинске опреме у болници бр.1а/2017

текуће одржавање медицинске и немедицинске опреме у болн-2017-Konkursna-dokumentacij позив за подношење понуда 1а-2017 услуге Odluka o dodeli ugovora 1a-2017 Odluka o obustavi postupka 1a-2017 ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ-услуге-1a-2017