Category Archives: Набавке и тендери

Набавке и тендери

Лекови са листе B и листе D лекова

Специјална болница за плућне болести „Др Будислав Бабић“, Бела Црква на основу броја:404-209/20 од 25.02.2020.године и у складу са чланом 181. Закона о јавним набавкама, објављује обавештење о закљученим уговорима на основу оквирног споразума бр.404-1-110/20-46 IV КВАРТАЛ 2020.године ОБАВЕШТЕЊЕ О … Continue reading

Реагенси, изузев за трансфузију бр.404-1-110/20-4

Специјална болница за плућне болести „Др Будислав Бабић“ Бела Црква на основу броја: 404-209/20 од 25.02.2020.године и у складу са чланом 116. Закона о јавним набавкама, објављује обавештења о закљученим уговорима на основу оквирног споразума бр.404-1-110/20-4   II КВАРТАЛ 2020.године … Continue reading

Лекови са листе А и Листе А1 листе Лекова за 2020.годину

Специјална болница за плућне болести „Др Будислав Бабић“ Бела Црква на основу броја:404-209/20 од 25.02.2020.године и у складу са чланом 116. Закона о јавним набавкама, објављује обавештења о закљученим уговорима на основу оквирних споразума: II КВАРТАЛ 2020.година ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНИМ … Continue reading

Лекови са листе Б и Листе Д листе лекова за 2019.годину

Специјална болница за плућне болести „Др Будислав Бабић“ Бела Црква на основу броја:404-209/20 од 25.02.2020.године и у складу са чланом 116. Закона о јавним набавкама, објављује обавештења о закљученим уговорима на основу оквирних споразума: IV КВАРТАЛ 2019.године Obaveštenje o zaključenim … Continue reading

Материјал за одржавање хигијене бр.5/2020

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ХИГИЈЕНА ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА odluka o dodeli ugovora higijena 5-2020 ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ-5-2020