Category Archives: Набавке и тендери

Набавке и тендери

Канцеларијски материјал ЈНМВ бр.3/2020

Konkursna_dokumentacija-канцеларијски материјал позив за подношење понуда (1) Појашњење конкурсне документације бр.3-2020 канцеларијски материјал питање бр.1,2,3 и одговори 1,2,3 ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ -Канцеларијски материјал -бр.3-2020 ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА (1)

Набавка ситног техничког и медицинског инвентара за потребе болнице, бр.2/2020

KОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА -2-2020 позив за подношење понуда - 2/2020

Услуга одржавања интегрисаног информационог система Heliant бр.1/2020

Конкурсна документација – услуге 1-2020 позив за подношење понуда odluka o dodeli ugovora 1-2020 ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ-услуге-1-2020

Лекови са листе А и Листе А1 листе Лекова за 2018.годину

Специјална болница за плућне болести „Др Будислав Бабић“ Бела Црква на основу броја:404-209/20 од 25.02.2020.године и у складу са чланом 116. Закона о јавним набавкама, објављује обавештења о закљученим уговорима на основу оквирних споразума: IV КВАРТАЛ 2019.године Obaveštenje o zaključenim … Continue reading

Лекови са листе Б и Листе Д листе лекова за 2019.годину

Специјална болница за плућне болести „Др Будислав Бабић“ Бела Црква на основу броја:404-209/20 од 25.02.2020.године и у складу са чланом 116. Закона о јавним набавкама, објављује обавештења о закљученим уговорима на основу оквирних споразума: IV КВАРТАЛ 2019.године Obaveštenje o zaključenim … Continue reading