Category Archives: Набавке и тендери

Набавке и тендери

Реагенси, изузев за трансфузију бр.404-1-110/20-4

Специјална болница за плућне болести „Др Будислав Бабић“ Бела Црква на основу броја: 404-209/20 од 25.02.2020.године и у складу са чланом 116. Закона о јавним набавкама, објављује обавештења о закљученим уговорима на основу оквирног споразума бр.404-1-110/20-4   II КВАРТАЛ 2020.године … Continue reading

Лекови са листе А и Листе А1 листе Лекова за 2020.годину

Специјална болница за плућне болести „Др Будислав Бабић“ Бела Црква на основу броја:404-209/20 од 25.02.2020.године и у складу са чланом 116. Закона о јавним набавкама, објављује обавештења о закљученим уговорима на основу оквирних споразума: II КВАРТАЛ 2020.година ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНИМ … Continue reading

Материјал за одржавање хигијене бр.5/2020

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ХИГИЈЕНА ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА odluka o dodeli ugovora higijena 5-2020 ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ-5-2020

Материјал за посебне намене-Технички материјал бр.6/2020

Конкурсна документација – Технички материјал Позив за подношење понуда -Технички материјал 6-2020 odluka o dodeli ugovora 6-2020 Tehnički materijal

Материјал за саобраћај – ГОРИВО бр.7/2020

KONKURSNA DOKUMENTACIJA-NABAVKA GORIVA br.7-2020 Позив за подношење понуда Материјал за саобраћај 7-2020 Захтев и одговор за додатним информацијама или појашњењем конкурсне документације бр.7-2020 odluke o dodeli ugovora-gorivo-7-2020