Лекови са листе Б и Листе Д листе лекова за 2019.годину

Специјална болница за плућне болести „Др Будислав Бабић“ Бела Црква на основу броја:404-209/20 од 25.02.2020.године и у складу са чланом 116. Закона о јавним набавкама, објављује обавештења о закљученим уговорима на основу оквирних споразума:

IV КВАРТАЛ 2019.године

Obaveštenje o zaključenim ugovorima 

I КВАРТАЛ 2020.година

Lekovi sa liste B i liste D lekova za 2019.god

II КВАРТАЛ 2020. година

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА – лекови – II KVARTAL 2020

III КВАРТАЛ 2020.године

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА – лекови – III KVARTAL 2020

IV КВАРТАЛ 2020.године

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА – лекови – IV KVARTAL 2020

I КВАРТАЛ 2021.године

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА – лекови – I KVARTAL 2021 – 33-2 od 10.04.2021.

II КВАРТАЛ 2021.године

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА – лекови – II KVARTAL 2021 – 33-3 od 10.07.2021.

III КВАРТАЛ 2021.године

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА – лекови – III KVARTAL 2021 – 33-4 od 10.10.2021.