Лекови са листе А и Листе А1 листе Лекова за 2020.годину

Специјална болница за плућне болести „Др Будислав Бабић“ Бела Црква на основу броја:404-209/20 од 25.02.2020.године и у складу са чланом 116. Закона о јавним набавкама, објављује обавештења о закљученим уговорима на основу оквирних споразума:

II КВАРТАЛ 2020.година

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА – лекови – II КВАРТАЛ 2020.

III КВАРТАЛ 2020.године

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА – лекови – III КВАРТАЛ 2020.

IV КВАРТАЛ 2020.године

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА – лекови – IV КВАРТАЛ 2020.

I КВАРТАЛ 2021.године

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА – лекови – I КВАРТАЛ 2021.-168-1

II КВАРТАЛ 2021.године

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА – лекови – II КВАРТАЛ 2021.-168-2

III КВАРТАЛ 2021.године

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА – лекови – III КВАРТАЛ 2021.-168-3