Набавка медицинске опреме ЈН ОП бр.3/2018

Odluka o dodeli ugovora Med.oprema 3-2018

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ-Medicinska oprema 3-2018

конкурсна документација медицинска опрема бр.3-2018

позив за подношење понуда бр.3-2018-медицинска опрема

Додатно појашњење конкурсне док бр.1 – за ЈНОП Медицинска опрема 554-1

Одговор на додатно појашњење конкурсне док за ЈНОП Медицинска опрема 554-2

Захтев за додатним појашњењем бр.2-дел. бр.554-3

Одговор на захтев за додатним појашњење конкурснем док за ЈНОП Медицинска опрема 554-4

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ медицинска опрема бр.3-2018

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

Додатно појашњење конкурсне док бр.3 за ЈНОП Медицинска опрема 554-5

Одговор бр.3 на додатно појашњење конкурсне док за ЈНОП Медицинска опрема бр.554-6 – 18.12.2018.

Додатно појашњење конкурсне док бр.4 за ЈНОП Медицинска опрема

Одговор бр.4 на додатно појашњење конкурсне док за ЈНОП Медицинска опрема бр.554-8 – 18.12.2018.