Jaвна набавка – услуге – Сервис и одржавање медицинске,лабораторијске и остале oпреме у Специјалној болници бр.1/2016

Конкурсна документација -услуге- бр.1/2016

позив за подношење понуда

питање бр.1

одговор бр.1

питање бр.2

одговор бр.2

измена и допуна конкурсне документације ЈНМВ-услуге бр.1-2016

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

Уговор -Партија 2.ламинарна комора

Уговор -Партија 4.automatska komora za razvijanje filmova

Уговор -Партија 5. RTG aparat undistat-3 niš

Уговор -Партија 6. uv-fan germicidne lampe M2-25

Уговор -Партија 7.PARNI STERILIZATOR

Уговор -Партија 8.biohemijski analizator A 25 BIO SISTEM

Уговор -Партија 9.biohemijski analizator bts-370 sistem

Уговор -Партија 11.centrifuge laboratorijske „rotafix“

Уговор -Партија 12. mikroskopi

Уговор -Партија 13.inkubator binder

Уговор -Партија 14. analizator elektrolita „roche“9180

Уговор -Партија 17.digitalni EEG aparat

Уговор -Партија 19.autoklav HS 6610 EC-1

Уговор -Партија 20.ekg aparati

Уговор -Партија 21. inhalatori

Уговор -Партија 26.CENTRALNA STANICA MONITORING mu-971

Уговор -Партија 27. клима уређаји

Уговор -Партија 28. dizel elektricni agregat

одлука о обустави ЈН MВ бр.1-2016 Партија 1

одлука о обустави ЈН MВ бр.1-2016 Партија 3

одлука о обустави ЈН MВ бр.1-2016 Партија 10

одлука о обустави ЈН MВ бр.1-2016 Партија 15

одлука о обустави ЈН MВ бр.1-2016 Партија 16

одлука о обустави ЈН MВ бр.1-2016 Партија 18

одлука о обустави ЈН MВ бр.1-2016 Партија 22

одлука о обустави ЈН MВ бр.1-2016 Партија 23

одлука о обустави ЈН MВ бр.1-2016 Партија 24

одлука о обустави ЈН MВ бр.1-2016 Партија 25

одлука о обустави ЈН MВ бр.1-2016 Партија 29